Thông báo tuyển dụng điều tra 2022

04/07/2022

Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) hiện đang là cơ quan chủ trì chương trình khoa học: “Khảo sát định tính về vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số trong việc thực hiện an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ”, dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội).

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 - 10/2022

Để triển khai công việc, Viện Triết học cần tuyển một số vị trí công việc sau:

1. Lập kế hoạch nghiên cứu khảo sát điều tra định tính và thiết kế mẫu phiếu điều tra phỏng vấn sâu.

- Số lượng: 02 người

- Mô tả công việc:

* Lập kế hoạch điều tra tại từng địa phương cụ thể: đối tượng, phạm vi, nội dung, thời gian điều tra, phân công tổ chức thực hiện.

* Chuẩn bị phương án và thiết kế mẫu phiếu điều tra phỏng vấn sâu về vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số trong việc thực hiện an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ (Đối tượng là cán bộ xã, người dân tộc thiểu số chủ yếu là người Khmer, người Hoa, người Kinh, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện cũng như các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số tại Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long).

*  Yêu cầu chung:

- Có kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch công tác cho đoàn

- Có kinh nghiệm thiết kế mẫu phiếu điều tra

- Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.

2. Sắp xếp kế hoạch, chương trình khảo sát tại địa phương

- Số lượng: 02 người, 1 người tại Vĩnh Long, 1 người tại Cần Thơ

- Mô tả công việc:

* Dựa trên yêu cầu của kế hoạch nghiên cứu, tổ chức và sắp xếp chương trình làm việc cụ thể tại các địa phương:

Tại tỉnh Vĩnh Long: Liên hệ tại Vĩnh Long, huyện, thôn, xóm, bố trí lịch gặp dân.

Tại Cần Thơ: Liên hệ với địa phương, huyện, thôn xóm, bố trí lịch gặp dân.

* Tư vấn cho nhóm khảo sát điều tra về tình hình tại từng địa phương.

- Yêu cầu: Là người bản địa, am hiểu về hệ thống chính trị, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người dân địa phương.

3. Dẫn đường cho nhóm khảo sát

- Số lượng: 02 người 1 người tại Vĩnh Long, 1 người tại Cần Thơ

- Mô tả công việc:

* Trực tiếp đến khảo sát thực địa trước khi đoàn đến làm việc tại các địa điểm đã được lên kế hoạch.

* Dẫn đường cho đoàn trong toàn bộ quá trình khảo sát, điều tra tại địa phương,

- Yêu cầu: Là người bản địa, am hiểu về hệ thống chính trị, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người dân địa phương, thông thạo địa hình, đường xá của địa phương.

4. Trưởng nhóm khảo sát:

- Số lượng: 01người

- Mô tả công việc:

* Chịu trách nhiệm chính toàn bộ chương trình khảo sát, phỏng vấn sâu tại địa phương.

* Tổ chức, phân công công việc cụ thể trong nhóm khảo sát, đại diện cho nhóm trực tiếp làm việc với cán bộ tại địa phương.

- Yêu cầu: Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra, khảo sát.

5. Thành viên nhóm khảo sát:

- Số lượng: 06 người

- Mô tả công việc:

* Tham gia buổi tập huấn công tác điều tra: được cung cấp mẫu phiếu, tài liệu về dân chủ cơ sở. Mục đích cung cấp đủ kiến thức để người thực hiện tham gia điều tra hiểu rõ những nội dung cơ bản trong hệ thống câu hỏi, mục đích và yêu cầu của cuộc điều tra.

* Trực tiếp thực hiện phỏng vấn sâu cán bộ và người dân bản địa, ghi chép và chuẩn bị cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác gỡ băng.

- Yêu cầu: Có kinh nghiệm và chuyên ngành phù hợp.

6. Gỡ băng phỏng vấn sâu:

- Số lượng: 07 người, thời gian làm việc

- Mô tả công việc:

* Nghe lại băng phỏng vấn sâu

* Đánh máy lại toàn bộ nội dung phỏng vấn dưới dạng văn bản.

- Yêu cầu: Có kinh nghiệm trong việc gỡ băng phỏng vấn sâu, thành thạo tin học văn phòng.

7. Viết báo cáo kết quả điều tra, phân tích dữ liệu định tính:

- Số lượng: 01 người

- Mô tả công việc:

* Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu, viết báo cáo phân tích dữ liệu định tính mà nhóm nghiên cứu thu thập được, báo cáo thể hiện đầy đủ những kết quả có thể rút ra được từ dữ liệu định tính đã có.

- Yêu cầu: Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.

8. Viết báo cáo khoa học

- Số lượng: 02 người

- Mô tả công việc: Viết báo cáo thể hiện nội dung của toàn bộ nghiên cứu: Về vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số trong việc thực hiện an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số.

- Yêu cầu: Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.

Các cá nhân quan tâmgửi hồ sơ ứng tuyển (kèm CV và báo giá) cho cơ quan chủ trì trước ngày 20/9/2020, theo địa chỉ:

Phòng Quản lý khoa học, Viện Triết học

P.109, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội        

Điện thoại: (024) 3514 0529


Trần Thị Tuyết

http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007