Thông báo cung cấp dịch vụ điều tra 2022
(05/07/2022)
Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) hiện đang là cơ quan chủ trì chương trình khoa học: “Khảo sát định tính về vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số trong việc thực hiện an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ”, dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội).
Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở Việt Nam hiện nay: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị chính sách
(04/08/2022)
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng Viện Triết học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực IV đã đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở Việt Nam hiện nay: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị chính sách”.

V.I.Lênin nói về thái độ của người cộng sản đối với tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa (18/11/2021)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam (21/10/2021)

Những điều cốt yếu trong di sản Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc để phát triển dân tộc tới chủ nghĩa xã hội (18/11/2021)

Đang truy cập
Hôm nay
Hôm nay
Tổng lượt truy cập

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007