Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin

21/06/2022

Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin; Nguyễn Ngọc Hà; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 203 tr.; Số ISBN: 9786043088588.

Kinh tế chính trị học là môn khoa học có lịch sử phát triển lâu dài và chứa đựng lượng kiến thức cực kỳ đồ sộ. Việc nghiên cứu kinh tế chính trị học, về nhận thức, sẽ giúp chúng ta có được kiến thức lý luận đúng đắn về kinh tế chính trị; về thực tiễn, giúp chúng ta có được căn cứ lý luận khoa học về kinh tế chính trị khi đưa ra những giải pháp hoạt động thực tiễn, nhất là giải pháp quản trị kinh tế quốc gia; về tư tưởng, nghiên cứu kinh tế chính trị học sẽ giúp chúng ta có được niềm tin khoa học vào việc thực hiện mục tiêu mà chúng ta đặt ra, đặc biệt là mục tiêu giải phóng con người, xóa bỏ áp bức, xóa bỏ bất công; về phương pháp luận, nghiên cứu kinh tế chính trị học sẽ giúp chúng ta có được cơ sở lý luận khoa học về kinh tế chính trị để giải đáp những vấn đề của các khoa học thuộc kinh tế chính trị học.

Các vấn đề của kinh tế chính trị học là các vấn đề lý thuyết cơ bản mà trọng tâm là các vấn đề lý thuyết về kinh tế thị trường. Các vấn đề lý thuyết ấy có tính chất chung cho mọi nước ở mọi thời đại, chứ không có tính chất riêng cho một nước nào.

Cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Khái lược về kinh tế chính trị học

Chương 2: Hàng hóa và thị trường

Chương 3: Giá trị thặng dư trong kinh tế thị trường

Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong kinh tế thị trường

Chương 5: Quan hệ lợi ích trong kinh tế thị trường

Chương 6: Công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế


philosophy.vass.gov.vn


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007