Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại)

25/08/2017

Vietnam philosophical thought: Issues of the past and modern age (Tư tưởng triết học Việt Nam: Những vấn đề lịch sử và đương đại) Prof.Dr. Pham Van Duc - Dr. Tran Tuan Phong (Editors) University of Education Publising House - 2017

Nội dung của cuốn sách bao gồm những vấn đề của lịch sử tư tưởng triết học Việt Namtriết học Việt Nam đương đại.
Phần 1. VIETNAM PHILOSOPHICAL THOUGHT – ISSUES OF THE PAST (Tư tưởng triết học Việt Nam – Những vấn đề lịch sử)
Trong phần này, các công trình nghiên cứu được tuyển chọn theo cụm vấn đề chung của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam và nội dung triết học cơ bản của một số nhà tư tưởng tiêu biểu, như Hồ Quý Ly, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Phan Bội Châu… 
Phần 2.VIETNAM PHILOSOPHICAL THOUGHT – ISSUES OF THE MODERN AGE (Tư tưởng triết học Việt Nam – Những vấn đề đương đại)
Trong phần này, các công trình nghiên cứu được tuyển chọn theo cụm vấn đề triết học, như Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Xây dựng văn hoá – con người Việt Nam hiện đại, Vai trò của nhà nước, Quyền con người, Công bằng xã hội; Trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; Dân chủ và đoàn kết dân tộc,…


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007