Thông tin về nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

09/12/2019

Từ ngày 02 đến ngày 5/12/2019, tại Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, 18 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu. Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá các đề tài đáp ứng được yêu cầu, thực hiện được mục đích và nhiệm vụ đặt ra; các sản phẩm đạt chất lượng. Kết quả là, có 1 đề tài được xếp loại Xuất sắc; loại Khá: 16 đề tài; 1 đề tài xếp loại đạt.

 


Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007