Thông tin về nghiệm thu hệ đề tài cấp Bộ 2017 - 2018

09/09/2019

Từ ngày 4/5/2019 đến ngày 29/8/2019, tại Hà Nội, các đề tài cấp Bộ do Viện Triết học chủ trì đã được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Đó là các đề tài: Thực hiện công bằng môi trường ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay; Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp; Trần Đức Thảo lĩnh hội triết học Mác; Quan niệm của các nhà kinh điển mác xít về tự do và sự vận dụng quan niệm đó ở Việt Nam hiện nay; Tư tưởng yêu nước Việt Nam: lịch sử hình thành và phát triển. Các đề tài đều được Hội đồng đánh giá đã giải quyết được mục đích và nhiệm vụ đề ra, các sản phẩm đầy đủ. Kết quả là có 1 đề tài được xếp loại Xuất sắc; 5 đề tài xếp loại Khá.


Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007