Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học Chức năng, nhiệm vụ của Viện Triết học
(25/10/2021)
Viện Triết học (tên tiếng Anh: Institute of Philosophy) có chức năng nghiên cứu các vấn đề triết học của Việt Nam và thế giới; cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn trên cơ sở triết học cho các chính sách phát triển của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức; tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về triết học.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007