Chi bộ Viện Triết học tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

25/01/2019

Sáng ngày 18/01/2019, Chi bộ Viện Triết học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đến dự buổi lễ có PGS. TS. Nguyễn Tài Đông – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Triết học; TS. Trần Tuấn Phong – Phó Viện trưởng Viện Triết học;  PGS. TS. Cao Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Triết học; Ths. Trần Thị Minh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Viện Triết học cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã có mặt và tham dự buổi lễ.
Thay mặt Chi bộ Viện Triết học, PGS.TS.Nguyễn Tài Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Triết học đã trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019. Báo cáo đã đánh giá toàn diện mọi mặt hoạt động của Chi bộ Viện Triết học, nêu bật các kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo cán bộ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2019 để từ đó, xây dựng Chi bộ Viện Triết học trong sạch, vững mạnh.
 

PGS.TS.Nguyễn Tài Đông, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Triết học 
 
Báo cáo chỉ rõ, trong năm 2018, Chi bộ Viện Triết học đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao.
Chi bộ luôn chú trọng đấu tranh, ngăn ngừa những biểu hiện về tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Chi bộ, Chi ủy luôn khuyến khích cán bộ tham gia viết bài bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh, phê phán những tư tưởng sai lầm, thù địch, phản khoa học, đi ngược lại với lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc.
Đặc biệt, trong năm 2018, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Chi ủy với Lãnh đạo Viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả là 100% cán bộ, viên chức, người lao động và các đoàn thể chính trị - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ cũng đã làm tốt công tác quán triệt, tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện, từ đó không để xảy ra những vấn đề nổi cộm, phức tạp nhằm bảo đảm sự ổn định chính trị trong Chi bộ cũng như toàn Viện.
Năm 2018, Chi bộ tiếp tục duy trì được lề lối làm việc, sinh hoạt khoa học và giữ vững sự đồng thuận, đoàn kết. Chi bộ đặc biệt chú trọng công tác giáo dục bằng hình thức nêu gương.
Công tác thông tin, tuyên truyền trên các sách, báo, tạp chí và website của đơn vị được Chi bộ thực hiện tốt. Tạp chí Triết học và website của Viện luôn kịp thời đăng tải những bài viết của cán bộ đảng viên trong và ngoài đơn vị nhằm bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Công tác tổ chức cán bộ của Viện luôn được thực hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch, do đó, tạo được sự nhất trí cao trong công tác bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ.
Công tác phát triển đảng luôn được Chi bộ chú trọng hàng đầu. Các đồng chí quần chúng ưu tú có phẩn chất, năng lực và nguyện vọng đều được cử đi học các lớp cảm tình đảng. Ngoài ra, Chi bộ cũng duy trì chế độ sinh hoạt đảng đều đặn 1 tháng/lần.
Việc đảm bảo lợi ích của người lao động luôn được ưu tiên hàng đầu thông qua thảo luận và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, Chi bộ luôn đặc biệt chú ý đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong Viện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế đã nêu trong Báo cáo tổng kết. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến Dự thảo Báo cáo tổng kết, đồng thời đề nghị các đồng chí đảng viên đưa ra những ý tưởng mới, những đóng góp tích cực trong năm 2019 để Chi bộ và Viện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cũng như tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Triết học.


TS. Nguyễn Đình Hòa, Phó Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Triết học
 
Trong Báo cáo kiểm điểm chi ủy, TS. Nguyễn Đình Hòa, Phó Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Triết học khẳng định, trong năm 2018, Chi ủy Viện Triết học đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của Chi bộ và Viện Triết học trên tất cả các mặt công tác. Bên cạnh đó, Chi ủy, Ban lãnh đạo Viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.
 

TS. Trần Tuấn Phong, Phó Viện trưởng Viện Triết học
 
Trong Báo cáo kiểm điểm  tập thể lãnh đạo Viện Triết học, TS. Trần Tuấn Phong, Phó Viện trưởng Viện Triết học đã thay mặt Ban Lãnh đạo báo cáo kết quả thực hiện năm 2018. Báo cáo khẳng định, Ban Lãnh đạo Viện đã xây dựng và triển khai các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan một cách thiết thực, hiệu quả. Tập thể Ban Lãnh đạo luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, năng động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, lý tưởng cách mạng.
 

 
 
Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ Viện Triết học trong năm 2019, đồng chí Bí thư nhấn mạnh, Chi bộ Viện Triết học sẽ tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
Thứ nhất, tiếp tục học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; các chỉ thị, quy định, quy chế, kế hoạch và các tài liệu do Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Viện Hàn lâm ban hành, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác của Viện Triết học.
Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng ban nhằm chuẩn bị tốt cho công tác năm 2019.
Thứ ba, thường xuyên nắm vững tình hình dư luận, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm kiên quyết đấu tranh chống lại sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Thứ tư, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị.


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007