Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

27/08/2020

Trong hai ngày 25-26/8/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 25/8/2020, Đại hội họp phiên trù bị, bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; và thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý cho các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 26/8/2020, Đại hội chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam… Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm các đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam các thời kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đương nhiệm, và các đồng chí là đại biểu đến từ 44 tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm. Đoàn đại biểu Viện Triết học tham dự Đại hội gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Tài Đông, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Triết học làm trưởng đoàn.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Nhật Quang khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đưa Viện Hàn lâm trở thành cơ quan nghiên cứu, đào tạo ngang tầm khu vực, góp phần định hướng sự phát triển của nền khoa học xã hội của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm trình bày 
diễn văn khai mạc Đại hội
 
Tiếp đó, các đại biểu tham dự Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Phạm Văn Đức trình bày; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Đặng Xuân Thanh trình bày; Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Đặng Nguyên Anh trình bày.


Đồng chí Phạm Văn Đức trình bày Báo cáo Chính trị
của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm tại Đại hội

 
Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm
trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm

nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo,
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trình bày dự thảo Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, 
nhiệm kỳ 2020-2025
 
Báo cáo chính trị đã tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trên các mặt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao, xây dựng báo cáo tư vấn chính sách cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hệ đề tài cấp quốc gia, đề tài thuộc quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED), đề tài hợp tác song phương, nghị định thư, cấp Bộ; tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, quốc gia,... Cán bộ Viện Hàn lâm đã xuất bản nhiều cuốn sách, bài tạp chí trong nước và quốc tế. Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo chính trị đã xác định một số chỉ tiêu cụ thể cần đạt được: lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học đảm bảo chất lượng và tiến độ, phấn đấu 100% các chương trình nghiên cứu trọng điểm, các đề án, đề tài nghiên cứu được thực hiện với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên, trong đó có ít nhất 15% đạt loại xuất sắc; nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; tăng số lượng công bố quốc tế; xây dựng đề án đổi mới, phát triển xuất bản, tạp chí. Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, chỉ tiêu đề ra là: phấn đấu 100% đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Viện Hàn lâm và Đảng ủy cấp trên; phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém, vi phạm kỷ luật; phấn đấu 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng mô hình dân vận hàng năm phù hợp với yêu cầu phát triển và nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, đơn vị.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đánh giá cao các báo cáo trình bày tại Đại hội, ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đạt được trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trương Xuân Cừ cũng đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm, trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đảng, tăng cường sự phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cũng như với các tỉnh, thành trên cả nước, để phát huy ưu thế và thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của Viện.
 

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu ra 19 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
 
\
Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí: Bùi Nhật Quang, Đặng Xuân Thanh, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Tài Đông. Các đồng chí Bùi Nhật Quang tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm, Đặng Xuân Thanh tái đắc cử Phó bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm với số phiếu tín nhiệm cao (đạt tỷ lệ 100%).
Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX gồm 04 đồng chí: Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Xuân Cường; Nguyễn Thủy Lan; Bùi Nguyên Khánh. Đồng chí Nguyễn Văn Minh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Viện Hàn lâm khóa XIX.


Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007