Thông tin Hội thảo quốc tế: Tư tưởng của Hồ Chí Minh và Rosa Luxemburg về xây dựng một xã hội tốt đẹp Thông tin Hội thảo quốc tế: Tư tưởng của Hồ Chí Minh và Rosa Luxemburg về xây dựng một xã hội tốt đẹp
(01/11/2021)
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 150 năm ngày sinh Rosa Luxemburg, trong 03 ngày 25, 26 và 27/10/2021, tại Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội) đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề "Tư tưởng của Hồ Chí Minh và Rosa Luxemburg về xây dựng một xã hội tốt đẹp". Hội thảo lần này là sự tiếp nối và phát triển của các hội thảo trước đó đã được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột (tháng 5/2017), thành phố Vĩnh Yên (tháng 10/2018), thành phố Ninh Bình (7/2019) với chuỗi chủ đề xuyên suốt về công bằng và dân chủ.
Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”
(20/10/2021)
Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2021, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Học viện Khoa học xã hội và Hội Triết học đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Announcement for International Conference “Ho Chi Minh and Rosa Luxemburg’s thoughts on building a good society” Announcement for International Conference “Ho Chi Minh and Rosa Luxemburg’s thoughts on building a good society”
(14/10/2021)
Time: October 25th - 27th, 2021 Venue: Hanoi, Vietnam Organizers: Institute of Philosophy, Vietnam Academy of Social Sciences; Rosa-Luxemburg-Stiftung, Southeast Asia, Hanoi Office
Hội thảo khoa học “Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay” Hội thảo khoa học “Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay”
(29/12/2020)
Ngày 26/12/2020, tại trụ sở 59 Láng Hạ, Hà Nội, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay"
Hội thảo khoa học quốc tế: “Nho giáo truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt” Hội thảo khoa học quốc tế: “Nho giáo truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt”
(22/12/2020)
Ngày 19/12/2020, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), Viện Triết học đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học trung ương (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Nho học truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt"
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen – Giá trị và sức sống thời đại” Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen – Giá trị và sức sống thời đại”
(03/12/2020)
Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020), vào sáng ngày 27/11/2020, tại trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen - Giá trị và sức sống thời đại" đã được tổ chức với sự phối hợp của bốn đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Hội thảo khoa học quốc gia Hội thảo khoa học quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"
(24/04/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng ngày 22/4/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên “Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam” - Chủ đề năm 2019: “Xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo: Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”
(25/10/2019)
Trong hai ngày 17 - 18 tháng 10 năm 2019, tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế thường niên Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam với chủ đề "Xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo: Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế".
ANNOUNCEMENT FOR INTERNATIONAL CONFERENCE: CURRENT PERSPECTIVES ON THE INTERPLAY BETWEEN PHILOSOPHY, ETHICS AND EDUCATION ANNOUNCEMENT FOR INTERNATIONAL CONFERENCE: CURRENT PERSPECTIVES ON THE INTERPLAY BETWEEN PHILOSOPHY, ETHICS AND EDUCATION
(24/10/2019)
Time: January 09th - 11th, 2020Venue: HanoiOrganizers: Institute of Phylosophy, Vietnam Academy of Social Sciences;Sponsor: National Foundation for Sciences and Technology Development
Thông tin Hội thảo quốc tế: Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu Thông tin Hội thảo quốc tế: Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu
(14/10/2019)
Trong hai ngày 30/9/2019 và 01/10/2019, tại Thành phố Đà Nẵng, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Học thuật và Văn hóa Tasan (Hàn Quốc) và Liên hiệp hội Nho học quốc tế (Trung Quốc) đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề "Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu". Đây là Hội thảo khoa học lần thứ ba tiếp tục chuỗi chủ đề liên quan đến nghiên cứu Nho học từ góc nhìn so sánh trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Triết học và Quỹ Học thuật và Văn hóa Tasan. Đồng thời, Hội thảo cũng đánh dấu việc thiết lập quan hệ hợp tác đầu tiên về mặt khoa học giữa Viện Triết học với Liên hiệp hội Nho học quốc tế.
Hội thảo khoa học “Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra” Hội thảo khoa học “Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra”
(09/08/2019)
Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài cấp Nhà nước "Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng, những vấn đề đặt ra", Mã số: CTDT.24.17/16-20, ngày 8 tháng 8 năm 2019, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra".
Thông tin Hội thảo quốc tế: Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam Thông tin Hội thảo quốc tế: Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam
(26/07/2019)
Trong hai ngày 15 và 16/7/2019 tại Thành phố Ninh Bình, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ Rosa - Luxemburg - Stiftung Đông Nam Á (RLS - SEA), Văn phòng đại diện khu vực tại Việt Nam, đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam". Đây là Hội thảo khoa học lần thứ ba tiếp tục chuỗi chủ đề liên quan đến công bằng xã hội trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, tiếp nối thành công của hai Hội thảo trước đó được tổ chức tại Thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk, tháng 5/2017) và Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc, tháng 10/2018).
ANNOUNCEMENT FOR INTERNATIONAL CONFERENCE: EAST ASIAN CONFUCIANISM EXCHANGES AND CHALLENGES WITH WESTERN CIVILIZATION IN THE EARLY STAGE
(09/07/2019)
Time: 29/9 - 3/10/2019Venue: Da Nang cityOrganizers: Institute of Phylosophy, Vietnam Academy of Social Sciences; Tasan Cultural Foundation (Korea); International Confucian Association (China)Sponsor: National Foundation for Sciences and Technology Development
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007