DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LẦN THỨ IX: “MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA THỜI ĐẠI: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LẦN THỨ IX: “MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA THỜI ĐẠI: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”
(19/09/2022)
Ngày 12/9/2022, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn quốc tế về chủ nghĩa xã hội lần thứ IX với chủ đề “Mô hình chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới của thời đại: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hai điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) và Bắc Kinh (Trung Quốc). Đây là Diễn đàn được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) và Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào (LASES) luân phiên tổ chức thường niên.
Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở Việt Nam hiện nay: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị chính sách Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở Việt Nam hiện nay: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị chính sách
(04/08/2022)
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, ngày 27 tháng 7 năm 2022, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng Viện Triết học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực IV đã đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở Việt Nam hiện nay: Bài học kinh nghiệm và một số kiến nghị chính sách”.
Hội thảo khoa học quốc gia “Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” Hội thảo khoa học quốc gia “Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”
(12/07/2022)
Để góp phần tìm hiểu và lan tỏa giá trị của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, ngày 5/7/2022, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Hội Triết học đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, như: Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Triết học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, v.v..
Thông tin Hội thảo quốc tế: Tư tưởng của Hồ Chí Minh và Rosa Luxemburg về xây dựng một xã hội tốt đẹp Thông tin Hội thảo quốc tế: Tư tưởng của Hồ Chí Minh và Rosa Luxemburg về xây dựng một xã hội tốt đẹp
(01/11/2021)
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 150 năm ngày sinh Rosa Luxemburg, trong 03 ngày 25, 26 và 27/10/2021, tại Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội) đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề "Tư tưởng của Hồ Chí Minh và Rosa Luxemburg về xây dựng một xã hội tốt đẹp". Hội thảo lần này là sự tiếp nối và phát triển của các hội thảo trước đó đã được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột (tháng 5/2017), thành phố Vĩnh Yên (tháng 10/2018), thành phố Ninh Bình (7/2019) với chuỗi chủ đề xuyên suốt về công bằng và dân chủ.
Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”
(20/10/2021)
Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2021, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Học viện Khoa học xã hội và Hội Triết học đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Announcement for International Conference “Ho Chi Minh and Rosa Luxemburg’s thoughts on building a good society” Announcement for International Conference “Ho Chi Minh and Rosa Luxemburg’s thoughts on building a good society”
(14/10/2021)
Time: October 25th - 27th, 2021 Venue: Hanoi, Vietnam Organizers: Institute of Philosophy, Vietnam Academy of Social Sciences; Rosa-Luxemburg-Stiftung, Southeast Asia, Hanoi Office
Hội thảo khoa học “Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay” Hội thảo khoa học “Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay”
(29/12/2020)
Ngày 26/12/2020, tại trụ sở 59 Láng Hạ, Hà Nội, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay"
Hội thảo khoa học quốc tế: “Nho giáo truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt” Hội thảo khoa học quốc tế: “Nho giáo truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt”
(22/12/2020)
Ngày 19/12/2020, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), Viện Triết học đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học trung ương (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Nho học truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc: Nét tương đồng và dị biệt"
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen – Giá trị và sức sống thời đại” Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen – Giá trị và sức sống thời đại”
(03/12/2020)
Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020), vào sáng ngày 27/11/2020, tại trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen - Giá trị và sức sống thời đại" đã được tổ chức với sự phối hợp của bốn đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Hội thảo khoa học quốc gia Hội thảo khoa học quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"
(24/04/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng ngày 22/4/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn"
Hội thảo khoa học quốc tế thường niên “Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam” - Chủ đề năm 2019: “Xây dựng và vận hành Chính phủ kiến tạo: Thực tiễn ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”
(25/10/2019)
Trong hai ngày 17 - 18 tháng 10 năm 2019, tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế thường niên Phát triển bền vững vùng Trung Bộ Việt Nam với chủ đề "Xây dựng và vận hành chính phủ kiến tạo: Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế".
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007