Hội thảo khoa học “Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra”

09/08/2019

Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài cấp Nhà nước "Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng, những vấn đề đặt ra", Mã số: CTDT.24.17/16-20, ngày 8 tháng 8 năm 2019, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra".

Tham dự Hội thảo là các nhà khoa học đến từ các cơ quan nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Triết học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Nghiên cứu Trung Quốc); Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; đặc biệt, Hội thảo được đón tiếp TS. Nguyễn Cao Thịnh –  Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc.
Trong Báo cáo khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông – Chủ nhiệm đề tài khẳng định, vùng dân tộc thiểu số ở nước ta có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của Việt Nam nói chung và của chính khu vực này nói riêng trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng..., nhất là trong bối cảnh hiện nay.  Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số trước hết và chủ yếu là để hiện thực hóa từng bước một cách vững chắc trong thực tiễn cuộc sống quyền làm chủ, “là chủ”, làm chủ tự nhiên, xã hội và chính bản thân mình của đồng bào các dân tộc thiểu số vốn đã được Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Việt Nam thừa nhận và bảo đảm. Không chỉ có vậy, thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số còn là con đường, phương thức, là nội lực đặc biệt quan trọng để khai thác, phát huy  nguồn lực của cộng đồng các dân tộc thiểu số cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông cũng cho rằng, trong những năm qua, việc thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những thành quả to lớn, tích cực, đáng ghi nhận về xã hội, kinh tế, chính trị. Tuy nhiên, thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số cũng có không ít khó khăn, thách thức của tự bản thân vấn đề này, cũng như có một số hạn chế trong việc triển khai trên thực tiễn; do đó, cần được tiếp tục làm rõ một số nội dung xung quanh chủ đề này.
 

TS. Nguyễn Cao Thịnh –  Phó Vụ trưởng  Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc
 
Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung trình bày và thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay. Đó là: Những vấn đề đặt ra khi thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số, Thực hiện dân chủ với tư cách đảm bảo quyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số; Thực trạng thực hiện dân chủ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng quyền thảo luận và quyết định trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 10 năm qua; Một số hạn chế trong thực hiện dân chủ ở vùng dân tộc thiểu số; Dân chủ cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; Vai trò của các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội tự nguyện trong việc thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về dân chủ cơ sở và thực hiện dân chủ cơ sở...
TS. Nguyễn Cao Thịnh –  Phó Vụ trưởng  Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc phát biểu ý kiến tại Hội thảo cho rằng, đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết; rằng,  để đưa ra được những kết luận riêng của đề tài trong vấn đề này, khi đi thực tế, cần phải nghe đồng bào nói, đồng bào làm; cần phải hiểu được thực chất của vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số, về quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra; thực hiện dân chủ cơ sở về kinh tế, về chính trị, về văn hóa trong vùng dân tộc thiểu số là như thế nào. cần phải mổ sẻ thật chi tiết những vấn đề này.
Kết luận tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông cho rằng, Hội thảo đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, các báo cáo đều có chất lượng rất tốt, phản ánh được cốt lõi của vấn đề. Những ý kiến đóng góp, trao đổi của các đại biểu, các học giả cùng với những vấn đề thực tiễn đặt ra trong thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số là những nội dung mà trong thời gian tới, đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu làm rõ.
 

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007