Hội thảo khoa học “Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay”

29/12/2020

Ngày 26/12/2020, tại trụ sở 59 Láng Hạ, Hà Nội, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Vai trò của triết học Mác trong thời đại ngày nay"

          Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu và giảng dạy: Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Triết học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Kinh tế Việt Nam, Học viện Khoa học xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Lục quân, Học viện An ninh nhân dân… và các cán bộ nghiên cứu Viện Triết học.  


PGS.TS.Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học
 
          Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS.Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học nhấn mạnh: C.Mác đã đi vào lịch sử nhân loại với tư cách nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, người sáng lập học thuyết khoa học và cách mạng nhất trong mọi thời đại. Triết học Mác không chỉ là vũ khí lý luận trong cuộc đấu tranh, giải phóng của giai cấp vô sản và nhân dân lao động, mà còn là thế giới quan, phương pháp luận để chúng ta nhận thức về sự biến đổi của thế giới đương đại. Và, cho đến nay, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ vai trò quyết định tới quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới ở Việt Nam, tiếp tục soi sáng những vấn đề lý luận để giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra.
PGS.TS. Nguyễn Tài Đông khẳng định, bằng việc luận giải vai trò của triết học Mác, chúng ta không chỉ bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác, mà càng kiên định hơn con đường phát triển đất nước trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
          Có 44 tham luận được gửi về Hội thảo; tiếp tục khẳng định, phân tích, luận giải sâu sắc những cống hiến vĩ đại và sức sống trường tồn của triết học Mác trong thời đại ngày nay, như các bài viết Các tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen vẫn đang được thời đại chúng ta xác nhận là đúng đắn (GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn); Những giá trị bền vững của triết học Mác (GS.TS. Trần Văn Phòng); Vận mệnh lịch sử, sức mạnh thời đại và giá trị tường tồn của triết học Mác (PGS.TS.Đặng Hữu Toàn); Bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác và vai trò đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại (PGS.TS.Lê Trọng Tuyến & TS.Lê Thị Hạnh); Giá trị thời đại của triết học Mác (PGS.TS. Đặng Quang Định); Học thuyết Mác với tương lai của loài người (PGS.TS.Đỗ Minh Hợp)… Nhiều tham luận tập trung phân tích tư tưởng, quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen và sự vận dụng, phát triển sáng tạo triết học Mác trong thực tiễn cách mạng Việt Nam: Triết học Mác về con người: Những giá trị vĩnh cửu, những vấn đề đang đặt ra (PGS.TSKH.Lương Đình Hải); Bối cảnh mới và yêu cầu đặt ra với việc bổ sung lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin (PGS.TS. Lê Thị Thanh Hà); Quan điểm của triết học Mác về quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên và gợi ý phát triển đối với Việt Nam hiện nay (TS.Nguyễn Đình Hòa); Từ tư tưởng của C.Mác về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên đến ảnh hưởng của nó tại phương Tây hiện nay và gợi ý cho Việt Nam (PGS.TS.Nguyễn Thị Lan Hương); Từ quan điểm về dân chủ chính trị của C.Mác bàn về sự vận dụng của Đảng vào xây dựng nền dân chủ chính trị ở Việt Nam từ đổi mới đến nay (TS.Vũ Mạnh Toàn & ThS.Trần Văn Nhã); Triết học Mác: mấy vấn đề cần suy ngẫm (GS.TS.Hồ Sỹ Quý);. Bên cạnh đó, còn có một số tham luận đề cập đến việc đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ di sản chủ nghĩa Mác: Một số nội dung của Tư bản chống lại sự phủ nhận lý luận hình thái kinh tế - xã hội (PGS.TS.Nguyễn Anh Tuấn); Kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái để bảo vệ chủ nghĩa Mác trong tình hình mới (TS.Hà Đức Long)
 
          Thông qua các báo cáo gửi đến Ban tổ chức và các ý kiến trao đổi tại Hội thảo, có thể thấy, đây là hội thảo khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, không những khẳng định sức sống trường tồn, mà còn cho thấy tính ứng dụng vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay nói riêng, trên thế giới nói chung của triết học Mác.  

 


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Các tin khác:

Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007