Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen – Giá trị và sức sống thời đại”

03/12/2020

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2020), vào sáng ngày 27/11/2020, tại trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Di sản tư tưởng Ph.Ăngghen - Giá trị và sức sống thời đại" đã được tổ chức với sự phối hợp của bốn đơn vị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đến dự và chủ trì hội thảo, có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đồng chí Lê Xuân Thủy, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội thảo còn có các nhà khoa học đến từ các đơn vị đồng tổ chức và nhiều cơ quan nghiên cứu, giảng dạy khác, như Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, Tạp chí Cộng sản v.v..
Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã nhìn lại sự nghiệp của Ph.Ăngghen và khẳng định những cống hiến to lớn của ông trong việc bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác. Nhìn về thực tiễn vận dụng chủ nghĩa Mác ở Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được một lần nữa đã khẳng định sự vận dụng đúng đắn và sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăngghen, bằng việc luận giải những cống hiến của ông đối với sự nghiệp giải phóng nhân loại, giải phóng con người, chúng ta càng kiên định con đường phát triển đất nước mà chúng ta đã lựa chọn trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đã có 54 tham luận được gửi về hội thảo, bao quát một cách toàn diện những nội dung quan trọng trong tư tưởng của Ph.Ăngghen, trong đó, có 8 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận trình bày tại hội thảo đề cập đến một số vấn đề như: quan điểm của Ph.Ăngghen về vai trò của công nghiệp đối với sự phát triển xã hội, về nhà nước, chính quyền, về tư duy lý luận, về sự bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác v.v… Thông qua việc nhìn lại, phân tích, luận giải những quan niệm, tư tưởng của Ph.Ăngghen, các nhà khoa học đã làm rõ những đóng góp quan trọng của ông đối với quá trình hình thành, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng thời, chỉ ra và khẳng định những giá trị to lớn trong di sản tư tưởng của ông đối với thế giới ngày nay.
Phát biểu bế mạc hội thảo, GS.TS. Phạm Văn Đức một lần nữa khẳng định lại giá trị thời đại trong tư tưởng của Ph.Ăngghen, đồng thời cũng khẳng định, những vấn đề được bàn luận tại hội thảo đã cho thấy sự cần thiết của việc tiếp tục giành thêm nhiều thời gian, công sức để đi sâu nghiên cứu những di sản tư tưởng của ông. Kết thúc bài phát biểu, GS.TS. Phạm Văn Đức nhấn mạnh rằng, Ph.Ăngghen là một nhà tư tưởng hết sức vĩ đại nhưng cũng vô cùng khiêm tốn, ông có những đóng góp thầm lặng, nhưng rất to lớn trong việc phát triển chủ nghĩa Mác, thậm chí, có thể nói rằng, C.Mác có thể trở thành một C.Mác – nhà tư tưởng, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân như chúng ta đã thấy – một phần là nhờ có Ph.Ăngghen.


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Các tin khác:

Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007