Nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: Thực trạng, những vấn đề đặt ra”

03/09/2020

Chiều ngày 28/8/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia do TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc là chủ tịch Hội đồng, đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta: Thực trạng, những vấn đề đặt ra”, mã số CTDT.24.17/16-20. Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, mã số CTDT/16-20. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Tài Đông làm chủ nhiệm, Viện Triết học là cơ quan chủ trì. Tham gia buổi nghiệm thu đề tài, còn có đại diện của Văn phòng chương trình CTDT/16-20, Vụ Tổng hợp (Ủy ban Dân tộc) và đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Thay mặt các thành viên đề tài, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã trình bày tóm tắt các kết quả chính đã đạt được của đề tài. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông khẳng định, đề tài tiếp cận vấn đề dân chủ ở cơ sở không chỉ từ khía cạnh chính trị, mà còn từ khía cạnh văn hóa, kinh tế v.v... Đề tài làm rõ thực trạng thực hiện dân chủ ở cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số từ các phương diện quyền được thông tin (dân biết), quyền thảo luận và quyết định (dân bàn), quyền thực hiện (dân làm), quyền phản biện, giám sát (dân kiểm tra). Trên cơ sở đó, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông chỉ ra một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong việc thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số ở nước ta, bao gồm: vấn đề xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở, vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ cấp cơ sở, vấn đề cấp cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, nơi mà đơn vị thôn, bản, phum, sóc có ý nghĩa quan trọng hơn là cấp xã, phường v.v… Đề tài đưa ra kiến nghị nâng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn lên thành Luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những thành quả đã đạt được của đề tài, khẳng định đề tài đã xác định đúng mục đích, đối tượng nghiên cứu và phương pháp tiếp cận, có chất lượng tốt. Các xuất bản phẩm của đề tài đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, tiến độ, trong đó, có một bài viết được đăng trên tạp chí quốc tế nằm trong danh mục SCOPUS. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng cũng đưa ra những nhận xét góp ý nhằm giúp chủ nhiệm đề tài tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề tài. Hội đồng kiến nghị, đề tài sau khi hoàn thiện cần được gửi đến các cơ quan: Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Bộ Nội vụ, nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc ban hành các chú trương, chính sách và xây dựng luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Đề tài được Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia thông qua và xếp loại Đạt yêu cầu.


Phạm Quang Duy

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Các tin khác:

Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 435140527, +84 435141134, Fax: +84 435141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007