Thông tin Hội thảo quốc tế: Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

26/07/2019

Trong hai ngày 15 và 16/7/2019 tại Thành phố Ninh Bình, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Quỹ Rosa - Luxemburg - Stiftung Đông Nam Á (RLS - SEA), Văn phòng đại diện khu vực tại Việt Nam, đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam". Đây là Hội thảo khoa học lần thứ ba tiếp tục chuỗi chủ đề liên quan đến công bằng xã hội trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, tiếp nối thành công của hai Hội thảo trước đó được tổ chức tại Thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk, tháng 5/2017) và Thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc, tháng 10/2018).

Hội thảo có sự tham dự của hơn 60 đại biểu trong và ngoài nước, là các giảng viên, các nhà nghiên cứu hiện công tác tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học có uy tín như: RLS Văn phòng tại Berlin, CHLB Đức; RLS Văn phòng tại Brussels, Bỉ; Đại học Presov, Slovakia; Viện Catholica, Đại học Phụ Nhân, Đài Loan, Trung Quốc; Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc; Trung tâm Nghiên cứu Guna Chakra, Đại học Assumption, Thái Lan; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định; Đại học Vin, Việt Nam; v.v.. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 51 bài tham luận liên quan đến chủ đề của Hội thảo.


Ông Philip Degenhardt, Giám đốc Rosa - Luxemburg - Stiftung Đông Nam Á
 
Phát biểu chào mừng Hội thảo, ông Philip Degenhardt, Giám đốc Rosa - Luxemburg - Stiftung Đông Nam Á, Văn phòng đại diện khu vực tại Việt Nam đã nhấn mạnh: mục tiêu hướng tới của Rosa - Luxemburg - Stiftung là hỗ trợ các chương trình đối thoại và hợp tác trong tiến trình đổi mới ở các nước đang trong quá trình chuyển đổi, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, với trọng tâm là công bằng xã hội, sự tham gia dân chủ, chuyển đổi sinh thái - xã hội và ổn định chính trị. Do đó, Hội thảo bàn về việc thực hiện công bằng xã hội luôn là chủ đề mà Rosa - Luxemburg - Stiftung khuyến khích và hỗ trợ thực hiện, hướng đến việc cùng nhau tìm ra các phướng án nhằm tạo ra một nền công bằng xã hội tốt hơn, đảm bảo cho tiến trình dân chủ tại các quốc gia phát triển một cách hài hoà.
 

 PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học, Trưởng ban tổ chức Hội thảo đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công bằng xã hội, với hai điểm cần chú ý: một là, giàu có và công bằng là hai mục đích có giá trị căn bản ngang nhau của xã hội loài người; hai là, công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế cũng có tầm quan trọng ngang nhau trong xã hội. Theo đó, việc tìm ra lời giải đáp cho các câu hỏi: làm thế nào để thực hiện được công bằng xã hội và làm thế nào để thực hiện được công bằng xã hội ở mỗi quốc gia nói chung, Việt Nam nói riêng là yêu cầu mang tính thời sự. Bởi lẽ, việc thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường là một chủ đề quan trọng và phức tạp của xã hội hiện đại, là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thường xuyên mà mỗi quốc gia phải đối diện, giải quyết trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, Trưởng ban tổ chức Hội thảo tin tưởng Hội thảo sẽ trở thành diễn đàn học thuật để các nhà khoa học cùng nhau trao đổi, đánh giá việc thực hiện công bằng xã hội trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, nhằm tìm ra các gợi mở khả thi cho việc xây dựng và điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế, thể chế công bằng trong các chính sách phát triển xã hội trên thế giới và Việt Nam trong thời gian tới.
 

 
Với tinh thần ấy, qua các phiên họp toàn thể và  phiên họp tiểu ban, Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, những vấn đề chung về thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường. Các học giả đều thống nhất cho rằng, công bằng xã hội không phải là một khái niệm phổ quát về mặt không gian và thời gian, mà ý nghĩa và cách thức thực hiện của nó phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế xã hội trong một xã hội nhất định, tức là các điều kiện kinh tế xã hội và lịch sử cụ thể. Liên quan đến vấn đề phân phối và tái phân phối trong bối cảnh nền kinh tế thị trường xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các học giả cho rằng, ngoài các hình thức phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất kinh doanh - tiền đề tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, thì cần phải chú trọng đến hình thức phân phối thông qua phúc lợi xã hội;
Thứ hai, thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: kinh nghiệm ở một số quốc gia; công bằng xã hội cho nhóm yếu thế và trong một số lĩnh vực cụ thể. Ở nội dung này, báo cáo của các diễn giả cũng cho thấy rằng, mặc dù mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng trong quá trình chuyển đổi và phát triển, song đều chia sẻ chung với nhau một số vấn đề nổi bật như: giải quyết mối quan hệ giữa cải cách kinh tế, phát triển kinh tế với chính sách xã hội và đảm bảo công bằng xã hội; đói nghèo; bất bình đẳng đối với những nhóm dân tộc thiểu số. Đây là những vấn đề mà mỗi quốc gia, dù ít hay nhiều, cũng đều phải đối mặt.
Thứ ba, thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: một số vấn đề đặt ra. Nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận sôi nổi trong nội dung này, như: tình trạng đói nghèo hay bất bình đẳng trong cộng đồng dân tộc thiểu số, nguyên nhân thực sự của tình trạng đói nghèo ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương là gì? Đâu là căn cứ, tiêu chuẩn để xác định tình trạng đói nghèo? Việc tạo dựng sinh kế cho người nghèo hay chiến lược giảm nghèo ở mỗi quốc gia cần phải hướng đến những mục tiêu gì, giải quyết những vấn đề gì? Đâu là nguồn lực cho các chương trình giảm nghèo, nguồn thu từ thuế có vị trí như thế nào trong nguồn lực đó? Làm thế nào để giải quyết vấn đề phân hóa và chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay? Cần phải lưu ý đến những yếu tố nào để đảm bảo công bằng xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực ở cộng đồng dân tộc thiểu số?v.v..
  
Tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đánh giá cao các tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự; nhấn mạnh một điểm mà các diễn giả tương đối thống nhất với nhau. Đó là khẳng định vai trò quan trọng của nhà nước nhằm đảm bảo công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường, hay trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, dù vai trò hoặc sự can thiệp, điều tiết của nhà nước có thể khác nhau, tùy theo điều kiện cụ thể của từng quốc gia. Những gợi ý, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đều ít nhiều nhấn mạnh đến việc nâng cao vai trò của nhà nước hay hoàn thiện thể chế để thực hiện công bằng xã hội. Tất nhiên, bởi giới hạn của một hội thảo nên không đủ để mọi vấn đề đặt ra đều được làm sáng tỏ, hoặc giải quyết một cách thấu đáo. Nhưng, như đánh giá của các đại biểu tham dự, những vấn đề này đều có thể mở ra những chủ đề tranh luận bên lề hội thảo và hơn nữa, mở ra chủ đề cho những hội thảo khoa học tiếp theo trong thời gian tới.
Trưởng ban tổ chức Hội thảo cũng cho biết, với chất lượng học thuật đạt được, các bài tham luận sẽ nhanh chóng được biên tập, dịch, hiệu đính và xuất bản thành sách (cả tiếng Việt và tiếng Anh) trong năm 2020. Đây không chỉ là thông tin đáng mừng đối với các đại biểu, niềm tự hào của Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg - Stiftung trong hợp tác, trao đổi học thuật; mà còn cho thấy, dù ở quốc gia nào thì vấn đề công bằng xã hội luôn là khát vọng của nhân loại, hướng đến những mục tiêu phát triển vì sự tiến bộ của con người./.


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007