Nguyên nhân và phương hướng khắc phục mâu thuẫn giữa các loại lợi ích trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện Nguyên nhân và phương hướng khắc phục mâu thuẫn giữa các loại lợi ích trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện
(01/04/2022)
Việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội. Một trong những vấn đề bức xúc nhất là mâu thuẫn giữa các loại lợi ích. Trong bài viết này, sau khi khái quát mâu thuẫn giữa các loại lợi ích, tác giả nêu ra một số nguyên nhân và phương hướng khắc phục mâu thuẫn giữa các loại lợi ích đó, nhằm góp phần cân bằng giữa các loại lợi ích trong việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
Đạo đức môi trường và chủ nghĩa vị lợi Đạo đức môi trường và chủ nghĩa vị lợi
(03/03/2022)
Bài viết bàn về một trong những lĩnh vực đạo đức đang rất được quan tâm hiện nay, đó là đạo đức môi trường. Với tư cách là một nhánh của đạo đức học ứng dụng, đạo đức môi trường có sự kế thừa các quan điểm của những hệ thống đạo đức có truyền thống lâu đời trong lịch sử. Cụ thể, trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích ảnh hưởng của chủ nghĩa vị lợi đến lý luận đạo đức môi trường hiện đại. Những nội dung chỉ ra trong bài viết hướng người đọc đến việc nhận thức những điểm mạnh, cũng như hạn chế của lý luận vị lợi, khi nó được ứng dụng vào xem xét những quyết định liên quan đến môi trường. Bên cạnh đó, bài viết cũng cho thấy lý do vì sao những quan điểm vị lợi luận lại có một ảnh hưởng rất đáng kể đến đạo đức môi trường, cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn.
Giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống - trách nhiệm xã hội của mỗi chúng ta trong nền kinh tế thị trường Giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống - trách nhiệm xã hội của mỗi chúng ta trong nền kinh tế thị trường
(08/09/2021)
Tuân thủ quy luật giá trị chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ và hơn nữa, đó không phải là trách nhiệm tối cao, trách nhiệm nền tảng cho cuộc sống của chúng ta trong điều kiện kinh tế thị trường. Trách nhiệm xã hội cao nhất của chúng ta chính là giữ gìn và ngưỡng mộ sự sống. Trách nhiệm này đã được đề cập nhiều trong các di sản tư tưởng triết học của phương Đông, phương Tây, trong Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo cũng như trong tư tưởng của Hồ Chí Minh.
Bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức Bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức
(08/09/2021)
Bài viết xem xét, phân tích vấn đề bảo vệ môi trường từ góc độ đạo đức. Theo tác giả, ưu thế của bảo vệ môi trường từ phương diện đạo đức là sự tự giác, đặc biệt là sự tự nguyện của các chủ thể (cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng, quốc gia) - điều mà các phương diện khác (kinh tế – kỹ thuật, pháp luật) không có được. Từ đó, tác giả cho rằng cần thiết phải xây dựng đạo đức môi trường nhằm điều chỉnh hành vi của con người trong mối quan hệ với tự nhiên; rằng, thực hiện đạo đức môi trường là bổn phận của tất cả mọi người, của toàn nhân loại.
Ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay - Thực trạng và một số giải pháp khắc phục Ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay - Thực trạng và một số giải pháp khắc phục
(31/03/2021)
Bài viết góp phần làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta trên các phương diện: ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí; đồng thời, phân tích một số nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan dẫn tới sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như hiện nay. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất, luận chứng một hệ thống các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi trường, hướng tới cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.
Cơ sở triết học phương Đông trong lý luận y học cổ truyền phương Đông về sức khỏe và bệnh tật Cơ sở triết học phương Đông trong lý luận y học cổ truyền phương Đông về sức khỏe và bệnh tật
(11/10/2018)
Dựa trên cơ sở của triết học phương Đông, đặc biệt là triết học Trung Quốc cổ đại, người phương Đông cổ xưa quan niệm về sức khoẻ và bệnh tật tương đối toàn diện. Họ coi sức khoẻ của con người không chỉ đơn thuần là sự cường tráng về thể chất mà còn là sự thoải mái cả về đời sống tinh thần. Từ việc chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ và bệnh tật của con người như di truyền, môi trường tự nhiên, xã hội, các nhà lý luận y học cổ truyền phương Đông đã đưa ra những phương pháp chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh tật và nâng cao sức khoẻ cho con người hết sức độc đáo và hữu hiệu mà cho đến nay vẫn còn giá trị. Vì vậy, việc nghiên cứu và kế thừa các tinh hoa của y học cổ truyền phương Đông trong quá trình phát triển nền y học nước nhà hiện này là điều cần thiết.
Một số nguyên tắc phương pháp luận căn bản của việc giải quyết mối quan hệ giữa hiện đại hóa xã hội và môi trường sinh thái
(10/10/2018)
Giải quyết mối quan hệ giữa hiện đại hoá xã hội và môi trường sinh thái hiện là một yêu cầu bức xúc trong quá trình phát triển của mọi quốc gia trên thế giới. Trong bài viết này, tác giả đã luận chứng một số nguyên tắc phương pháp luận căn bản để giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa hiện đại hoá xã hội và môi trường sinh thái. Các nguyên tắc đó là: thứ nhất, nguyên tắc thay đổi nhận thức; thứ hai, nguyên tắc lợi ích; thứ ba, nguyên tắc tăng trưởng kinh tế gắn liền với cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái; thứ tư, nguyên tắc công nghệ tiên tiến.
Phác thảo về kinh tế học sinh thái mácxít(*) Phác thảo về kinh tế học sinh thái mácxít(*)
(28/07/2018)
C.Mác là nhà lý luận tiên phong khẳng định rằng, con người nên tuân theo cách phát triển bền vững. Học thuyết của ông là học thuyết giải phóng con người và tự nhiên, làm thành giá trị và nguyên tắc cao nhất của kinh tế học sinh thái mácxít. Tác giả bài viết cho rằng, theo nghĩa rộng, kinh tế học sinh thái mácxít là khoa học vạch ra quy luật, cơ chế tổ chức thống nhất, sự vận động và phát triển của nó. Kinh tế học mácxít không có sự kết nối giữa lý luận kinh tế học và tư tưởng sinh thái của C.Mác, không làm rõ ý nghĩa của môi trường sinh thái tự nhiên đối với nền văn minh hiện đại, với sự phát triển kinh tế – xã hội của con người. Do vậy, xây dựng kinh tế học sinh thái mácxít mang đặc sắc Trung Quốc là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà nghiên cứu kinh tế mácxít Trung Quốc.
Tác động của cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin đến lực lượng sản xuất - nhìn từ góc độ triết học Tác động của cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin đến lực lượng sản xuất - nhìn từ góc độ triết học
(09/05/2018)
Từ góc độ triết học, tác giả bài viết đã luận giải thực chất của cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin để trên cơ sở đó, phân tích tác động của nó đến lực lượng sản xuất trong nền kinh tế hiện đại. Là cái đóng vai trò thúc đẩy việc biến tri thức khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp (tạo dựng kinh tế tri thức, phát huy vai trò ngày càng cao của tri thức, làm cơ sở cho quá trình hội nhập và toàn cầu hoá kinh tế), công nghệ thông tin hiện đại đã tác động mạnh mẽ đến các yếu tố của lực lượng sản xuất: tạo ra những biến đổi to lớn trong phân công lao động xã hội, làm thay đổi cơ cấu lao động, làm biến đổi nội dung và tính chất của lao động.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007