QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Phát biểu chào mừng của GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo "Kinh tế thị trường hiện đại và sự hội nhập của Việt Nam"

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng

Nguồn: TẠP CHÍ TRIẾT HỌC, SỐ 8 (279), THÁNG 8/2014

Phát biểu chào mừng của GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Phát biểu chào mừng của GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo "Kinh tế thị trường hiện đại và sự hội nhập của Việt Nam"

Phát biểu chào mừng của GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo "Kinh tế thị trường hiện đại và sự hội nhập của Việt Nam"

Kính thưa Ngài Thorsten Rolf Schọfer Gỹmbel, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Cộng hòa Liên bang Đức!
Kính thưa Ngài Erwin Schweisshelm, Giám đốc Văn phòng Quỹ FES tại Việt Nam!
Thưa các quý vị đại biểu và các học giả!


Trước hết, thay mặt­­ lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các học giả trong và ngoài nước đã tới tham dự Hội thảo quốc tế do Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Văn phòng Quỹ FES tại Việt Nam đồng tổ chức, với chủ đề “Kinh tế thị trường hiện đại và sự hội nhập của Việt Nam”. Đây là một chủ đề có ý nghĩa quan trọng, không chỉ thu hút sự quan tâm của các học giả ngoài nước mà còn có sự tham gia của đông đảo học giả trong nước hướng tới mục tiêu tổng kết 30 năm đổi mới (1986 - 2016) của Việt Nam.

Thưa các quý vị đại biểu và các học giả!

Nhìn lại chặng đường phát triển của Việt Nam vừa qua chúng ta có thể nhận thấy sự tăng trưởng khá nhanh và ổn định của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tăng dần theo từng năm được duy trì trong thời gian dài, kéo theo sự phát triển trên mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Những thành quả đáng tự hào ấy đạt được chính là nhờ sự thay đổi to lớn về thể chế với hai thành tố quan trọng: Thứ nhất, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thứ hai, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trên cơ sở xây dựng và thực hiện chính sách đối ngoại chủ động, toàn diện với mục tiêu nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Quá trình phát triển, bổ sung lẫn nhau của hai yếu tố trên trong gần 30 năm qua đã định hướng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam theo những tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế để qua đó, Việt Nam tham gia mạnh mẽ hơn vào quá trình phân công lao động trên phạm vi toàn cầu, mở cửa đón nhận vốn đầu tư và công nghệ của thế giới nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quá trình hội nhập của Việt Nam trong gần 30 năm qua được thực hiện một cách kiên định trong khuôn khổ đơn phương (giảm thuế nhập khẩu, đặc biệt là đối với các đầu vào sản xuất), song phương (với Mỹ, EU, v.v.), khu vực (ASEAN, APEC) và đa phương với đỉnh cao là việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 1 - 2007. Hiện nay, Việt Nam đang tích cực đàm phán trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Trên bình diện xã hội, sự phát triển của kinh tế kéo theo hàng loạt những biến đổi to lớn theo chiều hướng tích cực trong đời sống xã hội của người dân Việt Nam. Đặc biệt, quá trình mở rộng dân chủ, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp, xây dựng của quần chúng nhân dân nhằm đổi mới từ chính bản thân Đảng, Nhà nước đã tạo nên sự tươi mới trong đời sống chính trị của người dân. Trên bước đường phát triển kinh tế, nâng cao tinh thần dân chủ, thực hiện chính sách đối xử công bằng và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế đã khiến các thành phần kinh tế trong xã hội từng bước phát huy vai trò và khả năng của mình đóng góp vào tiến trình đổi mới của dân tộc.
Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam có những động thái chững lại. Những động lực giúp Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn đầu của quá trình đổi mới đang gần tiến đến ngưỡng giới hạn. Chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã suy giảm một cách đáng kể. Trong hàng loạt nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này, các nhà nghiên cứu tập trung vào nguyên nhân về sự chậm chạp của chúng ta trong việc đổi mới cơ cấu kinh tế, nhất là trong bối cảnh thế giới luôn biến động. Những bất cập về thể chế kinh tế trong quá trình mở rộng hội nhập quốc tế đã khiến chúng ta bị thiệt hại trong hoạt động kinh doanh, việc sử dụng và phân bổ nguồn lực trong nước không được thực hiện một cách có hiệu quả làm cho nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các cú sốc. Những bất cập về chính sách đã góp phần tạo ra một nền kinh tế bong bóng, vừa hút nhiều nguồn lực ra khỏi nền kinh tế thực, vừa tạo ra lạm phát cũng như những rủi ro lớn đối với hệ thống tài chính, ngân hàng, v.v..

Thưa các quý vị đại biểu và các học giả!

Đúng như chúng ta quan niệm, kinh tế thị trường và dân chủ là hai yếu tố quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Hai yếu tố này luôn thúc đẩy, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Sự giảm nhịp phát triển do những bất cập trong cơ chế và chính sách kinh tế đã làm nảy sinh những vấn đề xã hội nóng bỏng. Sự vi phạm các nguyên tắc dân chủ, sự hình thành các nhóm lợi ích xấu, không có lợi cho sự phát triển, v.v. đã và đang là những vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam, làm ảnh hưởng tới đời sống của đại bộ phận người dân. Nếu không giải quyết được vấn đề tăng trưởng kinh tế và dân chủ trong thời đại hội nhập hiện nay, chúng ta sẽ khó đạt được những mục đích tốt đẹp đã đề ra nhằm xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trong thời gian vừa qua, giới nghiên cứu lý luận đã dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và dân chủ trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Có thể nói, việc tìm kiếm con đường phát triển riêng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam hiện nay không thể tách rời việc nghiên cứu những giá trị nhân loại trong mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và dân chủ, những giá trị tích cực của các mô hình kinh tế thị trường hiện đại để từ đó, một lần nữa, xác định rõ những đặc trưng, cách thức phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong xu hướng chủ động và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Với những ý tưởng hết sức rõ nét của chủ đề hội thảo “Kinh tế thị trường hiện đại và sự hội nhập của Việt Nam”, tôi hy vọng rằng những tham luận khoa học của các học giả, những ý kiến đóng góp, thảo luận của quý vị đại biểu sẽ là những tư liệu tốt, đầy đủ và có giá trị giúp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chúng tôi xây dựng và hoàn thiện những quan điểm và ý kiến đóng góp với Đảng, Nhà nước không chỉ cho việc tổng kết 30 năm đổi mới mà còn góp phần định hướng sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.
Trên đây là những gợi mở liên quan đến chủ đề của Hội thảo hôm nay của chúng ta. Hy vọng rằng, điều đó sẽ góp phần gợi ra những ý tưởng cho các cuộc thảo luận sôi nổi và hữu ích tại Hội thảo này.

Thưa các quý vị đại biểu và các học giả!

Cuộc Hội thảo hôm nay chính là kết quả của sự hợp tác giữa Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Văn phòng Quỹ FES tại Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những kết quả bước đầu này, chúng ta sẽ có cơ hội mở rộng hơn nữa sự hợp tác không chỉ với Viện Triết học mà còn ở mức độ cao hơn - hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Một lần nữa, xin cảm ơn Ngài Thorsten Rolf Schọfer Gỹmbel, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Cộng hòa Liên bang Đức, đã nhận lời tham dự Hội thảo hôm nay.
Xin cảm ơn Ngài Erwin Schweisshelm, Giám đốc Văn phòng Quỹ FES tại Việt Nam, đã tạo mọi điều kiện cần thiết để Hội thảo của chúng ta tổ chức thành công.
Xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các học giả đã nhận lời viết bài và tham gia Hội thảo của chúng ta.

Chúc các quý vị đại biểu và các học giả sức khỏe, thành công!
Xin trân trọng cảm ơn!

Đã xem: 3570
Thời gian đăng: Chủ nhật - 18/01/2015 02:25
Người đăng: QLKH&HTQT


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất