QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Tạp chí Triết học số 5 (312) tháng 5 năm 2017

Tạp chí Triết học số 5 (312) tháng 5 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 5 (312) tháng 5 năm 2017

Thời gian đăng:: 04-07-2017 10:36:27 PM | Đã xem: 821 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 4 (311) tháng 4 năm 2017

Tạp chí Triết học số 4 (311) tháng 4 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 4 (311) tháng 4 năm 2017

Thời gian đăng:: 23-05-2017 04:54:06 AM | Đã xem: 984 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 3 (310) tháng 3 năm 2017

Tạp chí Triết học số 3 (310) tháng 3 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 3 (310) tháng 3 năm 2017

Thời gian đăng:: 07-05-2017 10:38:21 PM | Đã xem: 853 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 2 (309) tháng 2 năm 2017

Tạp chí Triết học số 2 (309) tháng 2 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 2 (309) tháng 2 năm 2017

Thời gian đăng:: 29-03-2017 03:19:18 AM | Đã xem: 1030 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 1 (308) tháng 1 năm 2017

Tạp chí Triết học số 1 (308) tháng 1 năm 2017

Mục lục Tạp chí Triết học số 1 (308) tháng 1 năm 2017

Thời gian đăng:: 08-03-2017 10:56:08 PM | Đã xem: 1501 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 12 (307) tháng 12 năm 2016

Tạp chí Triết học số 12 (307) tháng 12 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 12 (307) tháng 12 năm 2016

Thời gian đăng:: 16-02-2017 02:19:50 AM | Đã xem: 1322 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 11 (306) tháng 11 năm 2016

Tạp chí Triết học số 11 (306) tháng 11 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 11 (306) tháng 11 năm 2016

Thời gian đăng:: 02-01-2017 10:10:02 PM | Đã xem: 647 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 10 (305) tháng 10 năm 2016

Tạp chí Triết học số 10 (305) tháng 10 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 10 (305) tháng 10 năm 2016

Thời gian đăng:: 20-12-2016 02:01:00 AM | Đã xem: 740 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 9 (304) tháng 9 năm 2016

Tạp chí Triết học số 9 (304) tháng 9 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 9 (304) tháng 9 năm 2016

Thời gian đăng:: 21-11-2016 01:54:22 AM | Đã xem: 1062 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 8 (303) tháng 8 năm 2016

Tạp chí Triết học số 8 (303) tháng 8 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 8 (303) tháng 8 năm 2016

Thời gian đăng:: 04-10-2016 11:24:09 PM | Đã xem: 1302 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 7 (302) tháng 7 năm 2016

Tạp chí Triết học số 7 (302) tháng 7 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 7 (302) tháng 7 năm 2016

Thời gian đăng:: 18-08-2016 03:07:22 AM | Đã xem: 1027 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 6 (301) tháng 6 năm 2016

Tạp chí Triết học số 6 (301) tháng 6 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 6 (301) tháng 6 năm 2016

Thời gian đăng:: 18-08-2016 03:04:24 AM | Đã xem: 1051 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 5 (300) tháng 5 năm 2016

Tạp chí Triết học số 5 (300) tháng 5 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 5 (300) tháng 5 năm 2016

Thời gian đăng:: 03-08-2016 03:57:09 AM | Đã xem: 813 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 4 (299) tháng 4 năm 2016

Tạp chí Triết học số 4 (299) tháng 4 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 4 (299) tháng 4 năm 2016

Thời gian đăng:: 03-08-2016 03:53:25 AM | Đã xem: 643 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 3 (298) tháng 3 năm 2016

Tạp chí Triết học số 3 (298) tháng 3 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 3 (298), tháng 3 năm 2016

Thời gian đăng:: 03-08-2016 03:49:30 AM | Đã xem: 603 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 2 (297) tháng 02 năm 2016

Tạp chí Triết học số 2 (297) tháng 02 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 2 (297), tháng 02 năm 2016

Thời gian đăng:: 03-08-2016 03:42:37 AM | Đã xem: 575 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 1 (296) tháng 01 năm 2016

Tạp chí Triết học số 1 (296) tháng 01 năm 2016

Mục lục Tạp chí Triết học số 1 (296), tháng 1 năm 2016

Thời gian đăng:: 03-08-2016 03:34:25 AM | Đã xem: 1058 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt
Tạp chí Triết học số 11 (294) năm 2015

Tạp chí Triết học số 11 (294) năm 2015

Đón đọc Tạp chí Triết học số 11 (294), tháng 12 năm 2014

Thời gian đăng:: 29-12-2015 12:24:22 AM | Đã xem: 2029 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Bìa Tạp chí Triết học số 12 (283), tháng 12 năm 2014

Tạp chí Triết học số 12 (283), tháng 12 năm 2014

Ra mắt Tạp chí Triết học số 12 (283), tháng 12 năm 2014

Thời gian đăng:: 31-01-2015 08:47:13 AM | Đã xem: 2537 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt
Chân dung Phùng Hữu Lan (Feng Youlan)

Lược luận thuyết Cảnh giới của Phùng Hữu Lan

Triết học Trung Quốc thời kỳ cận đại là một trong những giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của lịch sử Triết học Trung Quốc; có ý nghĩa trong việc chuyển hướng tư tưởng từ những tư tưởng triết học truyền thống sang hướng hiện đại. Tân Nho gia là một trào lưu triết học đã được sản sinh ra trong thời kỳ này mà nét mới của nó là sự vận dụng những tư tưởng triết học truyền thống với tư tưởng triết học phương Tây cận đại để sáng tạo ra một loạt quan điểm mới về triết học nhân sinh, trong đó, nổi bật nhất là thuyết cảnh giới của các nhà tư tưởng mang tính đại biểu như: Phùng Hữu Lan, Phương Đông Mỹ và Đường Quân Nghị. Ba nhà tư tưởng này đã dựa trên những cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận khác nhau để xác lập nên thuyết cảnh giới của mình, tạo ra những giá trị tích cực cho giới học thuật đương thời. Bài viết tập trung luận giải về thuyết cảnh giới của Phùng Hữu Lan -  một trong những thuyết cảnh giới có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc về nhân sinh quan và quá trình nhận thức của con người qua bốn cảnh giới: Cảnh giới tự nhiên, cảnh giới công lợi, cảnh giới đạo đức và cảnh giới thiên địa.

Thời gian đăng:: 24-01-2015 02:14:04 PM | Đã xem: 2070 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Triết học phương Đông
  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất