QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hành dân chủ trong công tác lý luận và tư tưởng của Đảng

Sau khi trình bày vắn tắt vấn đề thực hành dân chủ trong công tác lý luận và xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được thể hiện qua quá trình chuẩn bị các văn kiện đại hội và các hội nghị Trung ương, các tác giả bài viết tập trung phân tích vấn đề thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của Đảng, khái quát một số vấn đề tư tưởng đang đặt ra hiện nay, nguyên nhân dẫn đến những vấn đề đó và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hành dân chủ trong công tác tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay

Thời gian đăng:: 18-01-2015 07:46:13 PM | Đã xem: 3369 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Thực tiễn xã hội
Câu chuyện về đại bàng và chim bồ câu Đức Phật với tư cách là người giải thoát và các giá trị Phật giáo từ quan điểm của người Ludu trong bối cảnh Myanmar

Câu chuyện về đại bàng và chim bồ câu Đức Phật với tư cách là người giải thoát và các giá trị Phật giáo từ quan điểm của người Ludu trong bối cảnh Myanmar

Bài viết mượn cách tiếp cận giải thoát thông qua câu chuyện về Đại bàng và Chim Bồ câu cũng như câu chuyện của người Ludu, nhằm khám phá những biểu tượng văn hóa trong các câu chuyện dân gian hay thần thoại, cũng như thông qua lời dạy của Đức Phật về việc giải thoát con người khỏi mọi khổ đau. Trên cơ sở đó, bài viết cũng hướng đến làm rõ các giá trị và vai trò của Phật giáo trong thời đại ngày nay.

Thời gian đăng:: 18-01-2015 07:06:15 PM | Đã xem: 4907 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Triết học phương Đông
Phát biểu chào mừng của GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo "Kinh tế thị trường hiện đại và sự hội nhập của Việt Nam"

Phát biểu chào mừng của GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng tại Hội thảo "Kinh tế thị trường hiện đại và sự hội nhập của Việt Nam"

Phát biểu chào mừng của GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Thời gian đăng:: 18-01-2015 02:25:35 AM | Đã xem: 2886 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Khác
Mối quan hệ giữa Triết học và khoa học

Mối quan hệ giữa Triết học và khoa học

Mối quan hệ giữa triết học và khoa học không phải là vấn đề mới. Trải qua một quá trình lịch sử phát triển lâu dài, mối quan hệ ấy đã trở thành một trong những “vấn đề triết học” được bàn luận sâu rộng với nhiều quan điểm khác nhau

Thời gian đăng:: 04-01-2015 03:16:45 AM | Đã xem: 18562 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Triết học phương Tây
  Trang trước  1 2 3
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất