QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30-12-1966) - Nguồn: baotanghochiminh.vn

Giá trị nhân văn trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Nói một cách cô đọng nhất về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị sự nghiệp của Người là giá trị nhân văn. Đó là giá trị tổng hợp các yếu tố chân - thiện - mỹ, thuộc bản chất người, được thể hiện qua tư tưởng, hành động của Người, từ đó lan rộng ra toàn xã hội về sự phấn đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và của toàn thể nhân loại. "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn thể nhân dân Việt Nam cũng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc đó.

Thời gian đăng:: 18-05-2018 05:41:18 AM | Đã xem: 190 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tạp chí tiếng Việt , Tạp chí tiếng Việt , Báo cáo, tọa đàm
TS. Nguyễn Thắng - Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo (Vass) báo cáo khoa học tại Viện Triết học

Báo cáo khoa học “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”

Sáng ngày 16/3/2017, tại Viện Triết học, Báo cáo khoa học với chủ đề “Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam” của TS. Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo(Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã được diễn ra với sự tham dự đông đảo của cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Thời gian đăng:: 20-03-2017 08:37:19 AM | Đã xem: 1004 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Báo cáo, tọa đàm
PGS, TS. Nguyễn Quang Hưng

Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tôn giáo và văn hóa”

Sáng ngày 12/10/2016, tại Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tôn giáo và văn hóa” đã được diễn ra với báo cáo “Lý thuyết về văn hóa - tôn giáo - dân tộc” của PGS,TS. Nguyễn Quang Hưng (Phó Chủ nhiệm Khoa Triết học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thời gian đăng:: 14-10-2016 10:10:50 AM | Đã xem: 1347 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Báo cáo, tọa đàm
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Tọa đàm khoa học với chủ đề "Xây dựng văn hóa tinh thần ở Việt Nam hiện nay"

Tọa đàm khoa học với chủ đề "Xây dựng văn hóa tinh thần ở Việt Nam hiện nay"

Thời gian đăng:: 29-08-2015 07:30:54 PM | Đã xem: 1850 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Báo cáo, tọa đàm
Tọa đàm khoa học "Hiện tượng luận và Trần Đức Thảo"

Tọa đàm khoa học "Hiện tượng luận và Trần Đức Thảo"

Tọa đàm khoa học của GS. Trần Văn Đoàn với chủ đề "Hiện tượng học và Trần Đức Thảo"

Thời gian đăng:: 06-08-2015 06:14:41 AM | Đã xem: 1625 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Báo cáo, tọa đàm
GS. Claude Imbert

Tọa đàm khoa học của GS. Claude Imbert về triết học Trần Đức Thảo

Trong chuyến công tác tại Việt Nam đầu tháng 4 năm 2015, GS. Claude Imber, nguyên Trưởng khoa Triết học, thuộc Ecole Normale Supérieure Paris, Cộng hòa Pháp sẽ có buổi thuyết trình tại Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thời gian đăng:: 30-03-2015 06:36:29 AM | Đã xem: 1804 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Báo cáo, tọa đàm
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất