QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Hội thảo khoa học “Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra”

Hội thảo khoa học “Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra”

Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài cấp Nhà nước "Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số: Thực trạng, những vấn đề đặt ra", Mã số: CTDT.24.17/16-20, ngày 8 tháng 8 năm 2019, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Thực hiện dân chủ cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở nước ta từ đổi mới đến nay: Một số vấn đề đặt ra".

Thời gian đăng:: 09-08-2019 03:11:03 AM | Đã xem: 261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Hoạt động khoa học
Thông báo tuyển biên tập viên Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế

Thông báo tuyển biên tập viên Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế

Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung, Văn phòng Đông Nam Á, tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế với chủ đề: "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam".

Thời gian đăng:: 26-06-2019 03:42:00 AM | Đã xem: 964 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Hoạt động khoa học
Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo “Các tạp chí Khoa học xã hội và công tác xuất bản trong Cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế”

Ngày 14//6/2019, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Liên chi hội nhà báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức hội thảo khoa học "Các tạp chí Khoa học xã hội và công tác xuất bản trong Cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế".

Thời gian đăng:: 21-06-2019 03:40:15 AM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Hoạt động khoa học

Thông báo tuyển cộng tác viên

Viện Triết học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) hiện đang là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài khoa học:"Nghiên cứu định tính về vai trò của dân chủ cơ sở đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Vĩnh Long và Ninh Thuận", dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg (Văn phòng Đông Nam Á)

Thời gian đăng:: 28-04-2019 11:49:39 PM | Đã xem: 508 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Hoạt động khoa học
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên trường Đại học Đồng Tháp

Hội thảo khoa học "Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035"

Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu tổng thể vấn đề tôn giáo đối với việc phát triển bền vững Tây Nam Bộ”, ngày 13 tháng 4 năm 2017, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035"

Thời gian đăng:: 23-05-2017 05:20:38 AM | Đã xem: 1361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Hoạt động khoa học
Thông báo tuyển biên tập viên Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế

Thông báo tuyển biên tập viên Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế

Mục lục Tạp chí Triết học số 3 (298), tháng 3 năm 2016

Thời gian đăng:: 03-08-2016 03:49:30 AM | Đã xem: 820 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Quản lý Khoa học , Hoạt động khoa học
 

Bài mới nhất