QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Viện Triết học tổ chức Lễ phát động thi đua 2018

Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Sáng ngày 04/4/2018, tại 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.
PGS.TS.Nguyễn Tài Đông trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm

PGS.TS.Nguyễn Tài Đông trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm

Đến dự buổi Lễ phát động thi đua 2018 có PGS. TS. Nguyễn Tài Đông – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Triết học; TS. Trần Tuấn Phong – Phó Viện trưởng Viện Triết học;  PGS. TS. Cao Thu Hằng, Phó Viện trưởng Viện Triết học; Ths. Trần Thị Minh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Viện Triết học cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện đã có mặt và tham dự buổi lễ.
Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông đã phát biểu chào mừng, hưởng ứng và cổ vũ tinh thần tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện Triết học. Đồng chí đánh giá cao tinh thần trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác của toàn thể cán bộ trong cơ quan. Điều này đã được chứng tỏ bằng việc Viện đã được tặng thưởng những danh hiệu thi đua của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017. Bên cạnh đó, đồng chí cho rằng, trong năm 2018, Viện Triết học cần phát động nhiều hơn nữa các đợt thi đua để tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm động viên, khuyến khích các tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua; từ đó phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn đơn vị.
 
PGS.TS.Nguyễn Tài Đông phát biểu tại Lễ phát động thi đua 2018
 
Về danh hiệu thi đua, khen thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng, năm 2017, Viện Triết học được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2017; 02 tập thể được tặng bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là Viện Triết học và Phòng Đạo đức học – Mỹ học.
Viện Triết học có 06 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 01 cá nhân là thủ trưởng đơn vị được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm; 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  và 08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017.
Về danh hiệu do Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng, Công đoàn Viện Triết học nhận được danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2017; 04 cá nhân được khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 04 cá nhân được khen thưởng chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”; 04 cá nhân đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc toàn diện cấp Viện Hàn lâm. Đặc biệt, 01 công đoàn viên đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc toàn diện do Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng.

PGS.TS.Cao Thu Hằng - Phó Viện trưởng Viện Triết học trao tặng cho các cá nhân 
đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc toàn diện cấp Viện Hàn lâm

 
Tại buổi lễ, TS. Trần Tuấn Phong – Phó Viện trưởng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Viện Triết học đã trình bày Kế hoạch phát động thi đua năm 2018. Báo cáo chỉ rõ, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm thứ ba phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, và Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, tạo cơ sở cho sự phát triển những năm tiếp theo. Đồng thời, năm 2018 là năm kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Vì vậy, với phương châm hành động năm 2018 của Viện Hàn lâm là “Đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả”, Phong trào thi đua 2018 của Viện Triết học sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục, được chia làm 02 đợt và bám sát vào các ngày lễ lớn của đất nước. Cụ thể, đợt 1 là 2 quý đầu năm 2018, Viện sẽ lập thành tích chào mừng các sự kiện kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018); kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2018); kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Đợt 2 là 2 quý cuối năm, Viện sẽ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018).
1. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2018.
Thứ nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác nhằm tạo uy tín cho việc phát triển bền vững của Viện trong giai đoạn tới.
Thứ hai, tiếp tục tập trung làm rõ những xu hướng phát triển của toàn cầu, khu vực và tác động của nó đến sự phát triển của Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những giải pháp chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế.
Thứ ba, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Triết học thành trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực.
Thứ tư, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực công tác.
Thứ năm, tiếp tục tiến hành cơ cấu tổ chức Viện Triết học theo Quy hoạch tổng thể mới, kiện toàn bộ máy tổ chức trên cơ sở đề án vị trí việc làm; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có  chất lượng cao; có chính sách thích hợp trong tuyển dụng và đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài, rút ngắn thời gian đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia trên một số lĩnh vực mà Viện có ưu thế.
2. Thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
3. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng.
4. Xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
5. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và tham gia tích cực các phong trào khác. 
 

TS.Trần Tuấn Phong - Phó Viện trưởng Viện Triết học trình bày Kế hoạch thi đua năm 2018
 
Tiếp theo, Ths. Trần Thị Minh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Viện Triết học trình bày Bản đăng ký giao ước hưởng ứng phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Triết học năm 2018. Qua đó, Viện Triết học sẽ hưởng ứng nhiệt liệt 5 nội dung chủ yếu sau:
1. Tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ công tác cơ quan: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng cơ quan văn hóa.
2. Tuyên truyền và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
3. Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thành các tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết.
4. Chống mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn khác.
5. Xây dựng cơ quan có môi trường văn hóa lành mạnh, có nơi làm việc sạch đẹp, văn minh, lịch sự.
Cuối cùng, đại diện các tổ chức, các phòng, ban của Viện Triết học đã lên cam kết hưởng ứng phát động thi đua năm 2018 và ký giao ước thi đua. Theo đó, Viện Triết học là tập thể công đoàn xuất sắc, trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 công đoàn viên xuất sắc; 01 tổ công đoàn xuất sắc; 04 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà và 04 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu phong trào Văn hóa – thể thao.
Có thể nói, Lễ phát động thi đua năm 2018 của Viện Triết học là một hành động thiết thực, tạo ra không khí thi đua sôi nổi ,tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, góp phần vào sự phát triển bền vững của Viện Triết học.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

 Đã xem: 907
Thời gian đăng: Thứ sáu - 06/04/2018 04:14
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất