QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Hội thảo khoa học "Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay"

Phạm Thị Hường

Nguồn: Tạp chí Triết học số 7 (302) tháng 7 năm 2016

Ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2016, tại Đà Nẵng, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay”.

Hội thảo khoa học "Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay"

Hội thảo khoa học "Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay"

Công bằng, dân chủ là chủ đề được quan tâm sâu sắc trong giai đoạn gần đây. Không chỉ vậy, công bằng, dân chủ còn là mục tiêu của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng. Đối với một xã hội, công bằng và dân chủ có ý nghĩa quyết định rất lớn đến sự phát triển, hưng thịnh của xã hội đó và nước ta cũng không phải là một ngoại lệ. Trong đó, đối với mỗi quốc gia, dân chủ và công bằng trong lĩnh vực kinh tế có ý nghĩa quyết định đến công bằng, dân chủ trong các lĩnh vực khác và công bằng xã hội nói chung. Có thể nói, thống nhất về căn bản trên phương diện lý luận và phân tích thực tiễn, kinh nghiệm thực tiễn quốc tế vấn đề công bằng xã hội về kinh tế, dân chủ hóa kinh tế là cần thiết đối với nước ta trong giai đoạn này. Đây cũng là mục tiêu mà Hội thảo khoa học “Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay” hướng tới.

Ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2016, tại Đà Nẵng, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

Tham dự Hội thảo có hơn 70 đại biểu trong và ngoài nước, là các học giả, các nhà nghiên cứu đang công tác tại các viện nghiên cứu, các trường đại học. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 22 bài tham luận của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Các bài tham luận có tính chất đa ngành, liên ngành, bám sát chủ đề của Hội thảo và xoay quanh ba nội dung lớn của Hội thảo: Một là, một số vấn đề lý luận về công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế ở Việt Nam; hai là, công bằng xã hội về kinh tế ở Việt Nam hiện nay; ba là, những kinh nghiệm quốc tế về công bằng xã hội về kinh tế và dân chủ hóa kinh tế.

Tham gia thảo luận về vấn đề lý luận, qua các báo cáo tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung và làm rõ khái niệm công bằng xã hội về kinh tế, khái niệm dân chủ hóa kinh tế, mối quan hệ giữa dân chủ hóa kinh tế và công bằng kinh tế, vai trò của công bằng về kinh tế đối với công bằng xã hội nói chung. Trong đó, dân chủ hóa kinh tế được nhìn nhận trên ba phương diện là tự do kinh doanh làm giàu, vấn đề chống độc quyền và việc quản trị doanh nghiệp dựa trên nguyên lý của doanh nghiệp (như sự tham gia của công nhân, truyền thông...). Các học giả Việt Nam cũng nhận định, dân chủ hóa kinh tế được hiểu là việc thực hành dân chủ trong các hoạt động kinh tế.

Xoay quanh vấn đề lý luận, một số báo cáo đề cập đến nhận thức của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện công bằng kinh tế và dân chủ hóa kinh tế giai đoạn 30 năm đổi mới. Nhận thức của Đảng và Nhà nước ta trước hết thể hiện ở việc xem công bằng là bản chất của chủ nghĩa xã hội và là một giá trị của xã hội, đồng thời, thể hiện quyết tâm xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở của phiên thảo luận về các vấn đề lý luận, các nhà khoa học đã đi sâu phân tích, đánh giá thực tiễn của việc thực hành dân chủ, công bằng về kinh tế. Theo đó, đa số các học giả đều cho rằng, việc thực hành dân chủ, công bằng đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Nói một cách chính xác, hiện nay, nước ta đang tồn tại tình trạng mất công bằng giữa khối các doanh nghiệp quốc doanh và ngoài quốc doanh, giữa các doanh nghiệp FDI nước ngoài với trong nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất công bằng này chủ yếu đến từ cơ chế, chính sách của Nhà nước đôi lúc còn chưa thực sự phù hợp. Một trong những chính sách được Hội thảo luận bàn nhiều là chính sách “trải thảm đỏ” của Nhà nước để thu hút nguồn FDI nước ngoài.

Hội thảo cũng chỉ ra những hậu quả từ tình trạng mất công bằng kinh tế ở Việt Nam hiện nay, như vấn đề ô nhiễm môi trường đến từ nhiều “ông lớn” FDI nước ngoài, hay chỉ số tăng trưởng ảo,... Bên cạnh đó, một nội dung khác cũng được bàn luận sôi nổi tại Hội thảo là vấn đề dân chủ, quyền tham gia của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sở chỉ ra những hạn chế, những tồn tại trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay cùng với việc trao đổi kinh nghiệm từ các tham luận của các học giả đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Hội thảo thống nhất khuyến nghị Việt Nam cần phải đổi mới, lấy công bằng, dân chủ hóa kinh tế làm mục tiêu đổi mới đất nước trong giai đoạn tới. Thực tiễn Việt Nam cho thấy, sự thay đổi trước hết phải xuất phát từ sự đổi mới cơ chế, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là việc thực thi chính sách. 

 

 

PHẠM THỊ HƯỜNG

(Viện Triết học,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)                

Đã xem: 1487
Thời gian đăng: Thứ tư - 05/10/2016 10:16
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất