QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay”

QLKH & HTQT

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Từ ngày 26 đến 30 tháng 8 năm 2017, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay".
1. LÝ DO TỔ CHỨC HỘI THẢO:
Bất kỳ một dân tộc nào, trong lịch sử tồn tại và phát triển của mình, bao giờ cũng có những hình thức phản tư trước cuộc sống trên cơ sở kinh nghiệm được đúc kết hàng ngàn năm và từ đó, hình thành nên bản sắc văn hóa của chính dân tộc đó. Một trong những hình thức thế giới quan đặc biệt, bao hàm những phản tư nói trên chính là tư tưởng triết học. Điều đó có nghĩa là, ý thức xã hội của một dân tộc luôn phản ánh tồn tại xã hội của dân tộc đó trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Chính vì thế, ở mỗi giai đoạn lịch sử, do tồn tại xã hội quy định, ý thức xã hội sẽ có những nét đặc trưng cho dân tộc và cho cả giai đoạn lịch sử đó. Nghiên cứu ý thức xã hội của dân tộc trong lịch sử, mà một trong những hình thái của nó là triết học, sẽ cho chúng ta thấy đặc điểm tư duy của dân tộc trong việc giải quyết những vấn đề do từng thời đại lịch sử cụ thể đặt ra.
Tuy nhiên, việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam dường như vẫn là một mảng trống trong nền học thuật thế giới. Bạn bè quốc tế vẫn chỉ biết đến con người Việt Nam kiên cường, đất nước Việt Nam tươi đẹp, văn hóa Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc, mà chưa biết được cốt lõi của nền văn hóa đó là những hệ tư tưởng phong phú, sâu sắc, phong cách tư duy độc đáo. Lịch sử thăng trầm lâu dài của dân tộc Việt Nam quy định đặc chất khác biệt của tư tưởng triết học Việt Nam so với các nước khác. Chính sự khác biệt này lại làm cho một số người lầm tưởng là Việt Nam không có hệ thống tư tưởng của riêng mình. Vấn đề là ở chỗ,mỗi chúng ta, cùng với học giả nước ngoài,  chỉ ra, phân tích, tổng hợp và đánh giá được hệ thống các tư tưởng Việt Nam và thông tin tới học giả quốc tế.
Nằm chung trong vùng ảnh hưởng của Nho giáo như Việt Nam, Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia sản sinh nhiều nhà tư tưởng có tư duy và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến tận ngày nay. Thời gian gần đây, việc nghiên cứu so sánh tư tưởng triết học Việt Nam và các quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng của Nho giáo, cụ thể là Hàn Quốc đã được chú ý và đặt ra nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Việc nghiên cứu đó, một mặt, cho chúng ta thấy được những tương đồng và dị biệt trong văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ của hai dân tộc; mặt khác, ở góc độ cụ thể hơn, cho chúng ta thấy được ảnh hưởng của Nho giáo trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực đạo đức, đời sống tinh thần, phong tục tập quán, lối sống, nếp nghĩ của người dân hai nước. Điều này rất có ý nghĩa, vì trong giai đoạn hiện nay, việc làm rõ được những mặt tích cực để phát huy, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập di sản của quá khứ, nhằm góp phần vào tiến trình xây dựng một xã hội hòa hợp và phát triển là yêu cầu cần thiết, một nhiệm vụ to lớn đặt ra đối với giới nghiên cứu khoa học xã hội.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhằm chỉ ra những điểm mới, đặc sắc của lịch sử tư tưởng ở hai quốc gia là việc làm có ý nghĩa, đem lại những nhận thức chung có giá trị. Đồng thời, sự trao đổi, so sánh tư tưởng của Việt Nam và Hàn Quốc trong lịch sử cũng sẽ cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm và gợi ý cho học giả mỗi nước có cái nhìn sáng tỏ hơn về sự vận động, phát triển tư tưởng của dân tộc mình, cũng như xác định xu hướng nghiên cứu tư tưởng hiện tại hữu dụng hơn. Với ý nghĩa như vậy, Viện Triết học dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay”.
2. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO:
Mục đích của cuộc Hội thảo là nghiên cứu so sánh những nội dung tư tưởng tiêu biểu trong lịch sử tư tưởng của Việt Nam và Hàn Quốc, trên cơ sở đó, nhận thức được giá trị của chúng đối với xã hội hiện đại và gợi mở bài học cho tương lai.
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO:
Hội thảo tập trung vào một số vấn đề như sau:
Thứ nhất, các định hướng lớn trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng ở Việt Nam và Hàn Quốc hiện nay.
Thứ hai, nghiên cứu lịch sử tư tưởng tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc: thành tựu và những vấn đề đang được đặt ra.
Thứ ba, triết học phương Đông tại Việt Nam và Hàn Quốc: góc nhìn lịch sử và những vấn đề đặt ra hiện nay.
4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC

1. Thời gian: 04 ngày, từ 26 - 30/8/2017

2. Địa điểm: Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế, Việt Nam (hoặc Thành phố Hà Nội, Việt Nam)

5. HÌNH THỨC TỔ CHỨC (Dự kiến)
1. Ngoài 2 phiên khai mạc và bế mạc, Hội thảo sẽ tiến hành phiên toàn thể, các phiên thảo luận theo chủ đề.
2. Một số báo cáo khoa học tiêu biểu trong từng nhóm chủ đề được trình bày tại phiên toàn thể, các báo cáo còn lại sẽ được trình bày và trao đổi tại các phiên thảo luận.
3. Sau khi kết thúc Hội thảo, các báo cáo sẽ được thẩm định và chọn biên tập để đăng tải trên Tạp chí Triết học (tiếng Việt và tiếng Anh), một số Tạp chí khoa học thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, cũng như xuất bản thành Kỷ yếu hội thảo quốc tế.
6. CHỊU TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC
Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84.4.3514.0529/ 3514.0528
Fax:             +84.4.3514.1935
Website: http://philosophy.vass.gov.vn
7. ĐƠN VỊ TÀI TRỢ TỔ CHỨC HỘI THẢO
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Địa chỉ: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4.3936.7750
Fax: (+84) 4.3936.7751
Website: www.nafosted.gov.vn/
Email: nafosted@most.gov.vn
8. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế,
Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Địa chỉ: P. 109, số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4.3514.0529/4.3514.0528
 

Đã xem: 1140
Thời gian đăng: Thứ sáu - 02/06/2017 10:02
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất