QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Diễn đàn Quốc tế xã hội chủ nghĩa lần thứ III

Vũ Thị Kiều Phương

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, tiếp nối sự thành công của hai Diễn đàn Quốc tế xã hội chủ nghĩa trước (diễn ra vào năm 2013 và năm 2014), trong hai ngày 13 – 14/7/2015, tại Thành phố Huế (Tỉnh Thừa Thiên Huế), Diễn đàn Quốc tế xã hội chủ nghĩa lần thứ III với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước trong bối cảnh mới” đã diễn ra và thành công tốt đẹp. 

Các học giả tham dự Diễn đàn

Các học giả tham dự Diễn đàn

Tham dự Diễn đàn Quốc tế xã hội chủ nghĩa lần thứ III có gần 80 học giả trong và ngoài nước. Ngoài các học giả từ Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, đến với Diễn đàn còn có các học giả từ nhiều đơn vị khác, như Hội đồng Lý luận Trung ương, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học Huế,… với 35 bài tham luận.

 

Chủ tọa phiên khai mạc Diễn đàn

Sau phát biểu khai mạc và chào mừng Diễn đàn của PGS.TS. Phạm Văn Đức (Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), GS.TS. Phàn Kiến Tân (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc) và TS. Khamphone Bounnady (Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào), bốn phiên của Diễn đàn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và thành công.

Trong phiên thứ nhất, PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, ThS. Lê Đức Thắng, GS.TS. Phàn Kiến Tân, PGS.TS. Đặng Hữu Toàn, TS. Saikham Moun Manivong, GS.TS. Trần Học Minh đã trình bày tham luận và trao đổi về vấn đề Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng với các học giả tham gia Diễn đàn. Trong quá trình thảo luận, các học giả đều đồng ý với một số điểm mang tính nguyên tắc, được chứng minh trong cả lý luận và thực tiễn ở cả ba nước. Đó là việc chỉ có duy nhất một Đảng cộng sản cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa là hợp lý, vì Đảng đại diện cho quyền lợi của đại đa số người dân, nói lên ý nguyện của nhân dân, Đảng gắn vận mệnh của mình với dân tộc. Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chủ đạo, không chỉ trong lĩnh vực ý thức hệ, định hướng chính trị, văn hoá tư tưởng, mà còn phải chủ đạo trong cả các lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực xã hội và lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái.

 

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu chào mừng Diễn đàn Quốc tế XHCN lần thứ 3

Tại phiên thứ hai với chủ đề Tăng cường và phát huy dân chủ trong Đảng, thông qua các báo cáo tham luận của GS.TS. Lý Chính Tụ, ThS. Phênhxạvẳn Vôngchănđi, PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa và TS. Trần Kiến Ba, các học giả đều thống nhất cho rằng: trong bối cảnh mới, thể chế dân chủ của cả ba nước cần tiếp tục có những sự thay đổi để người dân ngày càng có nhiều quyền hơn. Tuy nhiên, nếu không có dân chủ trong Đảng thì không thể thực hành dân chủ trong xã hội. Yêu cầu dân chủ trong Đảng, xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp chiến lược là một yêu cầu hết sức bức thiết. Để làm được như vậy cần tiếp tục đưa ra các tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy chế và thực hiện một cách hiệu quả quy chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá đội ngũ cán bộ.

Tiếp sau những vấn đề về Đảng cầm quyền, những vấn đề về Nhà nước quản lý đã được trình bày và trao đổi tại phiên thứ ba và phiên thứ tư của Diễn đàn. Phiên thứ ba có chủ đề là Bàn về vai trò quản lý của Nhà nước. Trong phiên này, ba tham luận của các học giả là TS. Feuangsy Laofoung, GS.TS. Phan Kim Nga và PGS.TS. Vũ Văn Viên đều thống nhất với nhau ở một điểm cho rằng: vai trò quản lý của nhà nước, đặc biệt là vai trò của nhà nước trong quá trình quản lý và phát triển kinh tế là vô cùng quan trọng. Các nhà khoa học đã bàn về vấn đề đảng có nên làm kinh tế không? Vai trò kinh tế của nhà nước bao gồm những gì? Nhà nước can thiệp vào những lĩnh vực nào của nền kinh tế và can thiệp bằng các biện pháp nào? v.v.

Với chủ đề Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước trong thời kỳ hội nhập, các học giả ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào (GS.TS. Xa Song Hảo, ThS. Phutone Keođouangmany, TS. Nguyễn Thị Lan Hương, TS. Unkeo Sipasot, GS.TS. Trần Chí Cương) tập trung làm rõ một số điểm cho rằng: bên cạnh những thành tựu hết sức to lớn, có không ít nguy cơ đã xuất hiện trong quá trình phát triển của cả ba nước. Thể chế kinh tế bộc lộ nhiều bất cập trong trong bối cảnh hội nhập kinh tế, phát triển vẫn chủ yếu theo chiều rộng, mới đang dần dần đi theo chiều sâu. Mô hình phát triển tổng quát trong nhiều năm tới vẫn chưa thực sự rõ ràng. Mối quan hệ giữa đảng và nhà nước, vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, giải quyết vấn đề đảng trị hay pháp trị còn nhiều chồng chéo và khúc mắc. Bất bình đẳng trong xã hội vẫn là một vấn đề gây bức xúc đối với người dân. Nền văn hoá truyền thống chịu nhiều thách thức của các trào lưu văn hoá phương Tây, các giá trị tinh thần và các quy phạm đạo đức chưa được chú ý và đóng vai trò như nó vốn phải có,v.v.. Đặc biệt là các vấn đề lợi ích nhóm, tham nhũng, lộng quyền,… của một số đảng viên, nhất là của một số cán bộ cao cấp của Đảng và nhà nước đã tạo nên bức xúc trong xã hội, làm mất lòng tin của người dân và cán bộ đối với Đảng, làm xói mòn lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Những nguy cơ này nếu tiếp tục diễn biến nghiêm trọng hơn thì sẽ có khả năng động đến gốc rễ của chế độ cũng như sự ổn định xã hội. Tuy Đảng chưa thoái hoá biến chất về mặt căn bản, song đã xuất hiện nhiều vấn đề cần Đảng phải nghiêm khắc tự phản tỉnh, sửa chữa và đổi mới để phát triển.

 

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Tổng kết Diễn đàn, GS.TS. Phàn Kiến Tân, TS. Khamphone Bounnady và PGS.TS. Phạm Văn Đức đánh giá cao sự thành công của Diễn đàn lần này cũng như sự hợp tác giữa các bên trong việc duy trì và phát triển Diễn đàn Quốc tế xã hội chủ nghĩa thời gian tới. Và rằng, vấn đề Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước trong bối cảnh mới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Những tranh luận sôi nổi và thẳng thắn tại Diễn đàn của các học giả chính là sự bổ sung cho nhau về mặt lý luận, lập luận lôgíc về những vấn đề cốt lõi nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở ba nước Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Điều đó cũng cho thấy, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở ba nước là rất phong phú. Song, mọi câu trả lời sẽ phải đợi ở thực tiễn. Những thành công trong thực tiễn sẽ khẳng định tất cả. Và rằng, những thảo luận còn dang dở tại Diễn đàn lần này sẽ được tiếp tục trao đổi tại các Diễn đàn tiếp theo. Đại diện ba bên tổ chức Diễn đàn cũng đã nhất trí Diễn đàn Quốc tế xã hội chủ nghĩa lần thứ IV sẽ được diễn ra tại Trung Quốc vào năm 2016.

Đã xem: 1626
Thời gian đăng: Thứ hai - 20/07/2015 15:49
Người đăng: Tran Tuyet


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất