QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu so sánh tư tưởng Lê Quý Đôn và Dasan (Jeong Yak Yong)

QLKH&HTQT

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Trong khoảng thời gian cuối tháng 10 năm 2016,  Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dự kiến tổ chức cuộc Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nghiên cứu so sánh tư tưởng của Lê Quý Đôn và Dasan (Jeong Yak Yong)”.

Lê Quý Đôn

Lê Quý Đôn

I. LÝ DO TỔ CHỨC HỘI THẢO

Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Lê Quý Đôn (1726–1784) có vị trí vô cùng đặc biệt. Được đánh giá là “túi khôn của thời đại”, tư tưởng uyên bác của ông được coi là sự tổng hợp tri thức Việt Nam thế kỷ XVIII cùng với những ưu điểm và nhược điểm mang tính thời đại ông sống. Ông để lại cho hậu thế một di sản đồ sộ, bao gồm các tác phẩm như Thánh mô hiền phạm, Quần thư khảo biện, Vân đài loại ngữ, Kiến văn tiểu lục, Phủ biên tạp lục, v.v.. là những tác phẩm ghi lại suy tư, ghi chép của ông về thời đại, những quy luật vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội, về những vấn đề của dân tộc, của thời đại và con người được ông nhìn nhận trên bình diện lịch sử, văn học và đặt biệt là triết học.

Nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh mẽ của Nho học như Việt Nam, Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia sản sinh nhiều nhà tư tưởng có tư duy và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến tận ngày nay. Một trong những nhà tư tưởng đó là  Dasan (Jeong Yak Yong) (1762-1836). Ông được coi là một nhà tư tưởng của trào lưu Thực học, đồng thời là nhà cải cách chủ trương "phú quốc cường binh" thông qua chính sách mở cửa. Ông cũng là nhà triết học, nhà khoa học và một nghệ sỹ, nhà viết sách và nhà giáo dục. Ông là người đã tổng hợp tư tưởng Nho giáo của triều đại Joseon và để lại một số lượng trước tác đồ sộ với khoảng 500 tác phẩm. Với tư cách một chính trị gia và một học giả, Dasan đã đề ra cho mình nhiệm vụ giải quyết những vấn đề hiện thực nảy sinh trong xã hội đương thời. Ông đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của những người dân bị bóc lột nặng nề và mong tìm ra những phương thức thiết thực để giúp đỡ họ. Dasan đã xác định mục đích của hệ thống học vấn của mình là góp phần cải biến xã hội, xây dựng một phương án hiện thực để trị vì đất nước và ổn định đời sống nhân dân. Trên thực tế, ông đã hoàn thành những cuốn sách có giá trị nhấn mạnh đến thực tiễn và thực tế ứng dụng có ích đối với người dân. 

Thời gian gần đây, việc nghiên cứu so sánh tư tưởng triết học Việt Nam và các quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng của Nho học, cụ thể là Hàn Quốc đã được chú ý và đặt ra nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Việc nghiên cứu đó cũng đã ít nhiều mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, nghiên cứu so sánh tư tưởng của các nhà triết học của hai quốc gia như Lê Quý Đôn và Dasan chưa thực sự được quan tâm, mặc dù hai ông được coi là những tập đại thành, là đại diện cho một giai đoạn phát triển trong lịch sử mỗi quốc gia. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hai nhà tư tưởng lớn thế kỷ XVIII là Lê Qúy Đôn và Dasan Jeong Yak Yong là việc làm có ý nghĩa, đem lại nhiều nhận thức chung có giá trị cho việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng mỗi nước. Việc nghiên cứu này, một mặt, cho chúng ta thấy được những tương đồng và dị biệt trong văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ của hai dân tộc thông qua đại diện của mình, mặt khác, nghiên cứu tư tưởng của Lê Quý Đôn và Dasan sẽ cho chúng ta thấy sự ảnh hưởng của Nho học trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực đạo đức, đời sống tinh thần, phong tục tập quán, lối sống, nếp nghĩ của người dân hai nước. Điều này rất có ý nghĩa vì trong giai đoạn hiện nay, việc làm rõ được những mặt tích cực để phát huy, đồng thời hạn chế những bất cập để góp phần vào tiến trình xây dựng một xã hội hòa hợp và phát triển là yêu cầu bức bách, một nhiệm vụ to lớn đặt ra đối với giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Đồng thời, sự trao đổi, so sánh nền học thuật, tư tưởng của Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn này cũng sẽ cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm và gợi ý cho học giả mỗi nước có cái nhìn sáng tỏ hơn về sự vận động, phát triển tư tưởng của dân tộc mình, cũng như xác định xu hướng nghiên cứu tư tưởng hiện tại hữu dụng hơn.

Với ý nghĩa như vậy, Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dự kiến tổ chức cuộc Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Nghiên cứu so sánh tư tưởng của Lê Quý Đôn và Dasan (Jeong Yak Yong)”.

II. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO

Mục đích của cuộc Hội thảo là hướng đến nghiên cứu so sánh một cách có hệ thống các tư tưởng triết học cơ bản của Lê Quý Đôn và Dasan, làm sáng rõ ý nghĩa và những đóng góp về mặt tư tưởng của Lê Quý Đôn và Dasan trong lịch sử tư tưởng dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO

Hội thảo tập trung vào một số vấn đề như sau

Thứ nhất, nghiên cứu các vấn đề bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận trong tư tưởng của Lê Quý Đôn và Dasan.

Thứ hai, nghiên cứu so sánh các tư tưởng chính trị, trung hiếu, dân vi bản  trong tư tưởng của Lê Quý Đôn và Dasan.

Thứ ba, ý nghĩa  thời đại của tư tưởng Lê Quý Đôn và Dasan.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC

1. Thời gian: ngày 26 - 29/10/2016

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội, Việt Nam

V. HÌNH THỨC TỔ CHỨC (Dự kiến)

1. Ngoài 2 phiên khai mạc và bế mạc, Hội thảo sẽ tiến hành các phiên thảo luận theo chủ đề

2. Các học giả tham dự Hội thảo gửi bài về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức có trách nhiệm đọc duyệt, thẩm định và tiến hành phân loại báo cáo theo các tiểu ban chuyên đề.

3. Sau khi kết thúc Hội thảo, các báo cáo sẽ được biên tập để đăng tải trên Tạp chí Triết học và dự kiến in thành sách chuyên khảo tại Việt Nam và Hàn Quốc.

VI. CHỊU TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC

Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: +84 4.3. 5140528

Email: iop.vass.gov.vn

Website: www.philosophy.vass.gov.vn

 

VII. ĐƠN VỊ TÀI TRỢ TỔ CHỨC HỘI THẢO

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Địa chỉ: Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: +84-4.3936 7750

Fax: +84-4.3936 7751

Website: www.nafosted.gov.vn/; Email: nafosted@most.gov.vn

 

VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: P. 110, số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04 3 514 0528

Email: iop@vass.gov.vn

Đã xem: 1830
Thời gian đăng: Thứ hai - 25/07/2016 15:33
Người đăng: QLKH&HTQT


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất