QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Thông báo tuyển cộng tác viên

Phòng QLKH&HTQT

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Viện Triết học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) hiện đang là cơ quan chủ trì thực hiện đề tài khoa học:"Nghiên cứu định tính về vai trò của dân chủ cơ sở đối với việc thực hiện công bằng xã hội trong vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Vĩnh Long và Ninh Thuận", dưới sự tài trợ của Quỹ Rosa Luxemburg (Văn phòng Đông Nam Á)
Thời gian thực hiện: từ ngày 24/04/2019 đến ngày 31/10/2019
Để triển khai thực hiện, Viện Triết học cần tuyển một số vị trí công việc sau:
1. Lập kế hoạch nghiên cứu khảo sát điều tra định tính
 Số lượng: 01người
- Mô tả công việc:
+ Lập kế hoạch điều tra tại từng địa phương cụ thể: đối tượng, phạm vi, nội dung, thời gian điều tra; phân công tổ chức thực hiện.
+ Chuẩn bị phương án và hệ thống câu hỏi phục vụ phỏng vấn sâu: tuyển chọn điều tra viên.
+ Tổ chức tập huấn cho nhóm khảo sát điều tra: những nội dung cơ bản trong hệ thống câu hỏi, mục đích và yêu cầu của cuộc điều tra. Giải thích yêu cầu, nội dung, phương pháp phỏng vấn theo từng đối tượng điều tra.
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
2. Sắp xếp kế hoạch, chương trình khảo sát tại địa phương
- Số lượng: 02 ngườ
i- Mô tả công việc:
+ Dựa trên yêu cầu của kế hoạch nghiên cứu, tổ chức và sắp xếp chương trình làm việc cụ thể tại các địa phương cho nhóm khảo sát; trung gian trao đổi thông tin giữa nhóm khảo sát và cán bộ, người dân địa phương; tham vấn cho nhóm nghiên cứu về tình hình địa phương.
- Yêu cầu: Là người bản địa, am hiểu về hệ thống chính trị, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người dân địa phương.
3. Dẫn đường cho nhóm khảo sát
- Số lượng: 02 người
- Mô tả công việc: Dẫn đường cho nhóm khảo sát trong toàn bộ quá trình khảo sát tại địa phương; liên hệ với cán bộ, người dân địa phương trước khi tiến hành chương trình làm việc.
- Yêu cầu: Là người bản địa, am hiểu về hệ thống chính trị, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người dân địa phương; thông thạo địa hình, đường xá của địa phương.
4. Trưởng nhóm khảo sát:
- Số lượng: 01người
- Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm chính trong chương trình khảo sát; phỏng vấn sâu tại địa phương; tổ chức, phân công công việc cụ thể trong nhóm khảo sát; đại diện cho nhóm trực tiếp làm việc với cán bộ tại địa phương.
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
5. Thành viên nhóm khảo sát:- Số lượng: 06 người- Mô tả công việc: Trực tiếp thực hiện phỏng vấn sâu cán bộ và người dân bản địa, ghi chép và chuẩn bị cơ sở dữ liệu phục vụ cho phân tích định tính.
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
6. Gỡ băng phỏng vấn sâu:
- Số lượng: 02 người
- Mô tả công việc: Nghe lại băng phỏng vấn sâu và đánh máy lại toàn bộ nội dung phỏng vấn dưới dạng văn bản.
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm trong việc gỡ băng phỏng vấn sâu, thành thạo tin học văn phòng.
7. Viết báo cáo phân tích dữ liệu định tính:
- Số lượng: 01người
- Mô tả công việc: Dựa trên kết quả phỏng vấn sâu, viết báo cáo phân tích dữ liệu định tính mà nhóm nghiên cứu thu thập được, báo cáo thể hiện đầy đủ những kết quả có thể rút ra được từ dữ liệu định tính đã có.
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sử dụng thành thạo phần mễm hỗ trợ phân tích dữ liệu định tính.
8. Viết báo cáo kết quả điều tra
- Số lượng: 02 người
- Mô tả công việc: Viết báo cáo thể hiện nội dung của toàn bộ nghiên cứu, bao gồm: thực trạng thực hiện dân chủ cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, vai trò của dân chủ cơ sở với việc thực hiện công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức xã hội, thiết chế truyền thống… trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
9. Viết báo cáo tóm tắt
- Số lượng: 01người
- Mô tả công việc: Viết báo cáo thể hiện tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của dự án.
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
10. Viết báo cáo tổng hợp
- Số lượng: 01người
- Mô tả công việc: Viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của toàn bộ dự án
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
11. Viết báo cáo kiến nghị
- Số lượng: 01 người
- Mô tả công việc: Viết báo cáo thể hiện các kiến nghị từ kết quả nghiên cứu của dự án.
- Yêu cầu: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.
12. Phản biện báo cáo
- Số lượng: 03 người
- Mô tả công việc: Đọc và phản biện các báo cáo của dự án; đưa ra những nhận xét, bình luận và góp ý nhằm hoàn thiện các báo cáo của dự án.
- Yêu cầu: Là chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu của dự án.
Các cá nhân quan tâm, xin gửi hồ sơ ứng tuyển (kèm CV) tới cơ quan chủ trì trước ngày 3/5/2019, theo địa chỉ:
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Triết học
P.109, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3514 0529

Đã xem: 958
Thời gian đăng: Thứ hai - 29/04/2019 10:49
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất