QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance

Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance

Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance

Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance (International conference proceeding’s)
Nguyen Tai Dong – Tran Tuan Phong – Cao Thu Hang (Editors)
Social Sciences publishing house, Ha Noi, 2018, 278tr.
Part one: Karl Marx’s conception of social justice and democracy
Part two: The value and implementation of Karl Marx’s thought on social justice, democracy in the practice of Vietnam
Part three: International experiences of the implementation and development of Marx’s thought on social justice and democracy

Đã xem: 621
Thời gian đăng: Thứ hai - 22/04/2019 11:04
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất