QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Hội thảo “Việt Nam sau 30 năm đổi mới dưới góc nhìn của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương”

Hội thảo “Việt Nam sau 30 năm đổi mới dưới góc nhìn của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương”

Sáng ngày 30/9/2016, Liên Chi đoàn của 10 đơn vị cơ sở đoàn tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Việt Nam sau 30 năm đổi mới dưới góc nhìn của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương”

Thời gian đăng:: 11-10-2016 04:05:26 AM | Đã xem: 1627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thanh niên , Sinh hoạt khoa học
Đại diện Lãnh đạo Viện Triết học và các cán bộ  nghiên cứu trẻ tham dự Hội thảo

Hội thảo khoa học Đoàn thanh niên "Thông báo Triết học của cán bộ nghiên cứu trẻ năm 2015"

Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Viện Triết học, tiếp nối những thành tựu đã đạt được của 2 Hội thảo Thông báo triết học trước (diễn ra vào năm 2013 và 2014), ngày 30 tháng 9 năm 2015, tại trụ sở Viện Triết học, Hội thảo khoa học với chủ đề “Thông báo triết học của cán bộ nghiên cứu trẻ năm 2015” của Chi đoàn cơ sở Viện Triết học đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Thời gian đăng:: 06-10-2015 06:35:36 AM | Đã xem: 2194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Đoàn thanh niên , Sinh hoạt khoa học
 

Bài mới nhất