QC Shop

Nghiên cứu Triết học

Giới thiệu sách Triết học và thực tiễn

Phạm Quang Duy

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Giới thiệu sách Triết học và thực tiễn
Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên)
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020, 1102tr
Triết học và thực tiễn

Triết học và thực tiễn

Các vấn đề triết học và thực tiễn Việt Nam được đề cập trong cuốn sách là các vấn đề học thuật. Ở đó, các tác giả trình bày những suy tư của mình về các vấn đề học thuật ấy. Các vấn đề này đã và đang được các nhà khoa học luận bàn, đặc biệt là các vấn đề triết học đã được bàn luận từ hàng ngàn năm trước đây với những cách diễn đạt khác nhau, bằng những ngôn ngữ và thuật ngữ khác nhau. Với 108 bài viết có giá trị khoa học và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, tiêu biểu như Mâu thuẫn có phải là nguồn gốc và động lực của sự phát triển hay không?; Các thao tác trong nghiên cứu triết học Mác - Lênin; Đặc trưng cơ bản của mâu thuẫn xã hội; Kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội; Lợi ích nhóm; Quan hệ giữa đảng và nhà nước; Toàn cầu hóa kinh tế và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bảo đảm công bằng vì sự phát triển bền vững... 
Công trình gồm có 3 phần:
Phần 1: Lý luận nhận thức
Phần 2: Triết học xã hội
Phần 3: Nghiên cứu Việt Nam
Với những nội dung trình bày, công trình có giá trị hữu ích cho các nhà khoa học, nhà quản lý và những ai quan tâm đến vấn đề này.

Đã xem: 125
Thời gian đăng: Thứ sáu - 02/10/2020 00:05
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất