Hội thảo khoa học "Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035"

Trong khuôn khổ thực hiện Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu tổng thể vấn đề tôn giáo đối với việc phát triển bền vững Tây Nam Bộ”, ngày 13 tháng 4 năm 2017, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Quan điểm và giải pháp giải quyết các vấn đề tôn giáo vì mục tiêu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035"

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên trường Đại học Đồng Tháp
 

Toàn cảnh khai mạc Hội thảo
Tham dự Hội thảo có hơn 70 đại biểu là các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo đến từ các cơ quan nghiên cứu, giáo dục uy tín ở Việt Nam; các chức sắc tôn giáo đại diện các tổ chức, cá nhân quan tâm đến vấn đề tôn giáo Tây Nam Bộ. Hội thảo đã nhận được hơn 20 báo cáo tham luận từ các nhà nghiên cứu, các cán bộ làm công tác giảng dạy, các cán bộ làm công tác tôn giáo trên nhiều vùng trong nước.
 
 

PGS. TS. Nguyễn Tài Đông - Viện trưởng Viện Triết học đọc Báo cáo đề dẫn Hội thảo
Hội thảo diễn ra với hai phiên thảo luận tập trung vào hai nội dung lớn: Một làquan điểm và giải pháp trong giải quyết và phát triển tôn giáo Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035 - một số vấn đề chung; hai là, tôn giáo Tây Nam Bộ - tính đặc thù trước xu hướng phát triển bền vững vùng.
Tại phiên thảo luận thứ nhất, dưới sự chủ trì của PGS,TS. Nguyễn Tài Đông, TS. Trần Tuấn Phong (Viện Triết học), Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề chung về quan điểm và giải pháp giải quyết và phát triển tôn giáo Tây Nam Bộ trong quan hệ với hiện trạng tôn giáo Tây Nam Bộ. Ở đây, các học giả đã đi sâu thảo luận một số vấn đề quan trọng như ảnh hưởng của chủ nghĩa bản địa xuyên quốc gia đến các tôn giáo; sự nổi lên của các tôn giáo mới, việc tổ chức các hội đoàn tôn giáo; mối quan hệ của tôn giáo với các yếu tố khác trong phát triển bền vững Tây Nam Bộ, như tính di cư, biến đổi khí hậu... Các học giả cũng cho rằng, những giải pháp đưa ra cần căn cứ trên các yếu tố địa chính trị, địa tôn giáo, địa kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ. Việc quản lý các hội đoàn tôn giáo cần phải có một cơ chế thống nhất. Trong xử lý các vấn đề tôn giáo và các kiến nghị đưa ra cần nhận thức rõ ràng rằng, giải quyết đúng đắn vấn đề tôn giáo là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm ổn định xã hội và đoàn kết dân tộc.

ThS. Lê Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Tháp
 
Tại phiên thảo luận thứ hai, dưới sự chủ trì của PGS,TS. Nguyễn Thị Lan Hương và PGS,TS. Hoàng Thị Thơ (Viện Triết học), các báo cáo tập trung phân tích hiện trạng một số tôn giáo cụ thể tại Tây Nam Bộ trong mối quan hệ với phát triển bền vững vùng. PGS,TS. Trần Hồng Liên (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) đề cập đến đặc điểm, hoạt động và những vấn đề của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam; TS. Trần Hữu Hợp (Học viện Chính trị Khu vực IV) đi sâu vào vấn đề Công giáo Tây Nam Bộ; TS. Nguyễn Thuận Quý trình bày một số kết quả Phật giáo Nam tông trong mối quan hệ tộc người của người Khmer khu vực biên giới Tây Nam Bộ.
Các thảo luận tại phiên thứ hai cũng tập trung vào một số vấn đề, như triển vọng của một số tôn giáo, đặc biệt là những tôn giáo nội sinh tại vùng; ngôn ngữ và phong tục của đồng bào Khmer bị mai một sẽ ảnh hưởng đến tôn giáo của đồng bào như thế nào...

PGS.TS. Ngô Hữu Thảo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo
 
Sau một ngày làm việc hết sức nghiêm túc, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến quý báu. Kết luận tổng kết Hội thảo PGS,TS. Nguyễn Thị Lan Hương cho rằng, hội thảo đã đưa ra được những luận cứ khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn về vai trò của tôn giáo với phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, cần phải hết sức quan tâm đến mối quan hệ giữa tôn giáo với chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân túy hiện đại. Cần tập trung hơn nữa vào các giải pháp nhận thức và chính sách, đồng thời cần dự báo đúng xu hướng phát triển và vai trò, vị trí của các tôn giáo ở Tây Nam Bộ trong tương lai.

                 

Tác giả: Vũ Thị Thu Hằng

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam