QC Shop

Xã hội hóa dịch vụ công - Một nội dung trong đổi mới phương thức hoạt động của Chính phủ

GS, TS. Phạm Ngọc Quang(*)

Nguồn: Tạp chí Triết học, số 4 (155), tháng 4 - 2004

Bài này đề cập đến một số vấn đề liên quan tới việc đổi mới quan niệm về vai trò của Nhà nước trong thực hiện dịch vụ công và phương thức thực hiện như là một khía cạnh trong cải cách nền hành chính công nói chung. 

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Phát biểu trong Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XI, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh một cách đúng đắn rằng, cần "định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ theo hướng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc, cung cấp dịch vụ công" (chúng tôi nhấn mạnh - P.N.Q.)(1). Bài này đề cập đến một số vấn đề liên quan tới việc đổi mới quan niệm về vai trò của Nhà nước trong thực hiện dịch vụ công và phương thức thực hiện như là một khía cạnh trong cải cách nền hành chính công nói chung.

"Dịch vụ công" bao gồm nội dung rất rộng, rất đa dạng, từ khai sinh, công chứng, thu thuế, an ninh, quốc phòng đến cung cấp điện, nước, thu gom rác thải, y tế, giáo dục, xây dựng kết cấu hạ tầng... "Dịch vụ công là những hoạt động của các cơ quan nhà nước trong việc thực thi các chức năng quản lý hành chính nhà nước và bảo đảm cung ứng những hàng hoá công cộng phục vụ nhu cầu (lợi ích) thiết yếu của xã hội"(2).

Bên cạnh chức năng thống trị chính trị của giai cấp, mọi nhà nước đều có chức năng công quyền. Chức năng này được thực hiện một phần quan trọng thông qua dịch vụ công.

Là chức năng phản ánh bản chất của nhà nước, chức năng thống trị chính trị có vị trí chi phối chức năng công quyền. Song, chính từ thực tiễn toàn bộ lịch sử xã hội từ khi có nhà nước cho đến giữa thế kỷ XIX đã cung cấp cơ sở vững chắc để Ph.Ăngghen rút ra kết luận: "Ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức năng xã hội đó của nó"(3). Thực tế những năm gần đây cũng cho thấy, trên ý nghĩa nhất định, mức độ hiệu quả thực hiện dịch vụ công quy định mức độ hiệu quả thực hiện chức năng thống trị chính trị của giai cấp. Do vậy, mọi nhà nước đều dành chú ý đặc biệt cho việc cải tiến dịch vụ công, nhằm nâng cao chất lượng của nó trong việc đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân. Khi nhà nước thực hiện tốt dịch vụ công, người dân sẽ có cảm nhận nó là của chính mình. Đó là một nhân tố quan trọng bảo đảm sự ổn định của nhà nước.

Ở nước ta, trong quá trình đổi mới nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, chúng ta đã quan tâm ngày càng nhiều hơn tới việc đổi mới nhận thức và nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trên cả phương diện kinh tế lẫn lĩnh vực chính trị, văn hoá - xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dịch vụ công đối với các cộng đồng dân cư nói chung, đối với từng công dân nói riêng... Xuất phát từ mục đích được đặt ra trong bài viết này, chúng tôi giới hạn trình bày vấn đề dịch vụ công đối với cá nhân công dân.

Về nhận thức, từ quan niệm xem cái chung là tất cả, cái cá nhân không là gì cả, khi nói tới dịch vụ công chúng ta thường nói tới việc phục vụ nhu cầu chung của cả cộng đồng. Những nhu cầu đa dạng của cá nhân không được quan tâm. Giờ đây, sau gần 20 năm đổi mới, trong khi vẫn coi trọng động lực của nhu cầu, lợi ích chung, chúng ta lại xem lợi ích thiết thân của mỗi công dân là động lực trực tiếp. Do vậy, việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ công cho từng công dân, phù hợp với từng công dân ngày càng được xem trọng.

Về thực tế, sự chuyển dịch của dịch vụ công do nhà nước đảm nhiệm theo những nhu cầu đa dạng của công dân về ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, vui chơi giải trí... phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi người ngày càng rõ nét. Chúng ta có thể thấy điều đó qua sự đa dạng hoá giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, đa dạng hoá nghề nghiệp - việc làm...

Trong lĩnh vực giáo dục, bên cạnh giáo dục chính quy có giáo dục phi chính quy, bên cạnh quốc lập có dân lập và từng bước tiến tới có trường tư thục ở một số loại lớp nhất định. Có du học từ nguồn kinh phí nhà nước, có du học tự túc...

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cũng có tình hình tương tự: Bên cạnh bệnh viện nhà nước có bệnh viện tư, phòng khám tư; bên cạnh phòng khám phổ thông có phòng khám chất lượng cao (gọi tắt là y cao). Ngay trong bệnh viện nhà nước cũng có chế độ chữa bệnh theo nhu cầu, bệnh nhân được lựa chọn bác sĩ điều trị, có phòng chất lượng cao...

Trong quản lý nhà nước, dịch vụ hành chính công cũng đã được thực hiện thí điểm ở một số lĩnh vực.

Tuy mới chỉ là những bước đi ban đầu, nhưng những thay đổi đó cũng đã mang lại cho cho nhân dân những thuận lợi cơ bản. Nhìn chung, trên lĩnh vực dịch vụ công, chúng ta đã đi được những bước quan trọng và đúng hướng, nhờ vậy, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đa dạng của từng công dân.

Song, bên cạnh những mặt tích cực nhất định, cũng còn không ít vấn đề phải bàn, phải sửa đổi. Do còn thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện dịch vụ công, do tính chưa thật hợp lý của tổ chức bộ máy làm dịch vụ công... nên việc thực hiện dịch vụ công của chúng ta vẫn còn có những hạn chế không nhỏ. Trong khi những yếu tố bất hợp lý cũ chưa được loại bỏ về cơ bản, lại đang nảy sinh những yếu tố bất hợp lý mới có thể tạo ra kẽ hở ngày càng lớn trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực dịch vụ công và gây phức tạp cho nhân dân. Dịch vụ hành chính do chính những công chức trong bộ máy hành chính nhà nước thực hiện là một thí dụ. Trong trường hợp này, khó tránh khỏi việc lẫn lộn giữa trách nhiệm và khối lượng công việc tất yếu phải làm theo chức năng của người công chức với làm thêm để tăng thu nhập; bản thân người làm hồ sơ cũng là người xét duyệt, là người quản lý, là người có trách nhiệm thực hiện những dịch vụ công đối với công dân trên lĩnh vực tương ứng. Do đó, trong vấn đề này, không chỉ có tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi", mà còn có sự lẫn lộn giữa trách nhiệm, nghĩa vụ đương nhiên phải thực hiện với vấn đề ngoài trách nhiệm, ngoài nghĩa vụ mà công dân thuê làm nên phải trả công... Chẳng hạn, trách nhiệm của cơ quan công quyền phải hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng mọi thủ tục giấy tờ cần thiết cho công dân làm sổ đỏ về quyền sử dụng đất đai và giải quyết nhanh nhất những yêu cầu hợp pháp của họ. Song, do cả cấu trúc bộ máy hành chính công, do cả thủ tục phiền hà, không rõ ràng, không công khai, không minh bạch,... nên người dân thường phải mất quá nhiều thời gian, công sức, tiền của để có được sổ đỏ. Giờ người dân muốn nhanh chóng, họ thuê ngay chính cơ quan xem xét cấp sổ đỏ sử dụng đất làm giúp mọi khâu với một lệ phí không phải là rẻ. Ở đây, có hai vấn đề đặt ra:

Một là, việc cấp sổ đỏ sử dụng đất hợp pháp cho người dân là nghĩa vụ, là trách nhiệm của cơ quan công quyền. Cơ quan công quyền phải có trách nhiệm bảo đảm thoả mãn tốt nhất những dịch vụ chính đáng và hợp pháp đó của công dân. Liên quan tới thí dụ này, sự công khai hoá, minh bạch hoá mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết; từng khâu trong bộ máy có nghĩa vụ giải quyết nhanh nhất những yêu cầu của công dân, khi họ đã làm đúng hướng dẫn của nhà nước; tinh giản bộ máy, loại bỏ những thủ tục không cần thiết... để nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ công dân... trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan công quyền.

Hai là, nhân dân đã đóng thuế và nhiều khoản khác để trả lương và các chi phí khác của cơ quan công quyền thực hiện nhiệm vụ đó của mình đối với công dân. Nếu mức huy động như vậy là chưa đủ thì huy động thêm; hoặc để bảo đảm công bằng xã hội, ai có nhu cầu cơ quan công quyền phục vụ mình về một loại dịch vụ công nào đó, phải chi một khoản lệ phí tương ứng, nhờ vậy có thể tăng biên chế bộ máy công quyền mà không tăng thuế chung đối với mọi người dân. Làm như thế sẽ không có tình trạng dùng ngay công chức của cơ quan chức năng đã hưởng lương nhà nước vào việc làm dịch vụ và được hưởng tiền dịch vụ, do nhân dân đóng, để thực hiện nhiệm vụ bắt buộc thuộc chức năng của cơ quan mình đang đảm trách.

Ngay trong quan niệm về tổ chức thực hiện dịch vụ công cũng có vấn đề cần làm rõ. Song, trong những năm qua, hầu như mọi người đều xem chức năng đó của các bộ do chính các bộ tự làm, trực tiếp thực hiện. Có lẽ, đã đến lúc cần phân biệt rõ chức năng quản lý việc cung cấp dịch vụ công với bản thân chức năng trực tiếp cung cấp dịch vụ công. Nếu trên lĩnh vực kinh tế, chức năng của các bộ là quản lý nhà nước về kinh tế, không trực tiếp làm kinh tế, thì trên lĩnh vực dịch vụ công, có thể không hoàn toàn như thế, nhưng cũng có phần nào tương tự: Bộ có thể trực tiếp làm một số dịch vụ công thông qua các cơ quan nhà nước nằm dưới sự quản lý và vận hành trực tiếp của mình (như các bệnh viện nhà nước, các trường nhà nước...); bộ cũng có thể thực hiện dịch vụ công qua các tổ chức phi nhà nước (như trường học tư, bệnh viện tư...). Trong trường hợp thứ hai, chức năng của bộ là nâng cao hiệu quả quản lý việc cung cấp các dịch vụ công.

Xã hội càng phát triển lên bao nhiêu, nhu cầu của con người càng đa dạng bấy nhiêu. Nhà nước dần dần không thể tự mình trực tiếp cung cấp nhiều dịch vụ công đa dạng đó của công dân. Một xu hướng khách quan đang ngày càng tăng lên ở các xã hội phát triển là việc cung cấp các dịch vụ công được chuyển dần cho các tổ chức phi chính phủ, thậm chí cho tư nhân, cho cá nhân công dân do nhà nước đặt hàng, hoặc tổ chức do tự người dân lập ra trong khuôn khổ pháp luật cho phép và nhận cung cấp dịch vụ công cho mọi đối tượng theo hợp đồng được thoả thuận giữa hai bên. Điều đó cho thấy, việc xã hội hoá, phi nhà nước hoá dịch vụ công cũng nằm trong số các quy luật của quá trình tự tiêu vong của nhà nước - một đặc điểm cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Sự ra đời của hệ thống trường học tư, bệnh viện tư, công ty luật sư tư nhân, công ty môi trường tư nhân,... ở một loạt nước đã mang lại lợi ích ra sao trong việc giúp nhà nước thực hiện có chất lượng và hiệu quả cao những dịch vụ công, chúng ta đã rõ. Đặt những hoạt động dịch vụ đó trong môi trường cạnh tranh tạo nên một động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và hạ giá thành thực hiện những dịch vụ công. Trong một hai năm gần đây, một tỉnh miền núi xa xôi của nước ta cũng đã thuê tư nhân làm dịch vụ vệ sinh môi trường nơi thị trấn, thị tứ biểu hiện một bước tiến theo hướng văn minh, hiện đại đó. Chúng ta giả định rằng, Công ty môi trường đô thị Hà Nội chỉ làm chức năng quản lý là cơ bản, có thể trực tiếp làm một số việc liên quan tới dịch vụ vệ sinh môi trường và làm vệ sinh môi trường ở một số địa bàn đặc biệt không thể cho tư nhân thực hiện, còn lại đại đa số các dịch vụ thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường do các công ty tư nhân thực hiện thì liệu có tốt hơn, có rẻ hơn không? Từ thực tế nhiều nước và từ một số thử nghiệm ở vài tỉnh trong cấp độ thị tứ, thị trấn cho thấy, chúng ta hoàn toàn có khả năng trả lời một cách khẳng định cho câu hỏi vừa nêu, chỉ với một điều kiện là năng lực quản lý nhà nước của Bộ và Sở môi trường đô thị được nâng lên tương ứng để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị.

Qua một số điểm nêu trên, chúng tôi kiến nghị một điểm là, để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng công quyền thông qua dịch vụ công, nhà nước cần đổi mới việc thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công theo hướng: Những dịch vụ công nào mà nhân dân, các tổ chức phi nhà nước có thể làm tốt hơn thì nên để cho nhân dân, các tổ chức phi nhà nước đó thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh quá trình phi nhà nước hoá việc thực hiện những dịch vụ công và nhà nước chuyển dần sang chức năng quản lý việc cung cấp các dịch vụ đó. Kinh tế đã đa thành phần. Do vậy, theo chúng tôi, cũng có thể và cần phải đa thành phần hoá việc thực hiện dịch vụ công của nhà nước - nghĩa là, một số loại dịch vụ công có thể được thực hiện bởi nhiều thành phần kinh tế khác nhau dưới sự quản lý thống nhất của nhà nước.

Kiến nghị trên xuất phát từ quan niệm cho rằng, dịch vụ công - hoặc chí ít là hầu hết những nội dung thuộc dịch vụ công - cũng là những loại hàng hoá, dù đó có thể là loại hàng hoá đặc biệt, có liên hệ nội tại với vấn đề an sinh xã hội. Trên lĩnh vực này cũng có người sản xuất, có người cung cấp và có người tiêu dùng. Trên những ý nghĩa căn bản, dịch vụ công là một loại thị trường; nó cũng tuân thủ quy luật của sản xuất hàng hoá, quy luật của thị trường.

Cho đến nay, loài người vẫn chưa tìm được hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh nào có hiệu quả hơn là kinh tế thị trường. Thị trường có tác dụng là cơ sở cho việc phân phối tài nguyên kinh tế, nhân lực, vật lực và tài lực... Khi nói một nền kinh tế thị trường phát triển đầy đủ, đồng bộ,... nghĩa là nó tất yếu phải bao hàm thị trường hàng hoá, thị trường việc làm, thị trường sức lao động, thị trường tiền tệ, thị trường thông tin, thị trường kỹ thuật, thị trường quyền sở hữu tài sản, thị trường các dịch vụ xã hội - trong đó có dịch vụ công... Tất cả các loại thị trường đó liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể hữu cơ. Hệ thống thị trường này trở thành đầu mối mọi tác động qua lại của hoạt động kinh tế - xã hội.

Mỗi thực thể cung cấp các dịch vụ công đều có lợi ích riêng (bao gồm xí nghiệp, tập đoàn xã hội và cá nhân công dân) và là chủ thể của thị trường dịch vụ công, tham gia hoạt động của thị trường dịch vụ công và cạnh tranh với nhau.

Vận hành như một ngành, một lĩnh vực kinh tế - xã hội, sự biến động của thị trường dịch vụ công chủ yếu chịu tác động của các loại tín hiệu thị trường dịch vụ công, nó được điều tiết bởi thông tin thị trường và cân đối sản xuất trên lĩnh vực này. Dựa trên quy luật thị trường thống nhất mà hình thành một trật tự thị trường, sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng dịch vụ công với sự liên hệ và điều tiết của đầu mối thị trường, hình thành mạng lưới sản xuất dịch vụ công có trật tự.

Chính phủ dựa vào quy luật vận hành của kinh tế thị trường kết hợp với việc vận dụng những quy luật về sự cân bằng xã hội khác để thực hiện sự điều chỉnh và khống chế vĩ mô cần thiết, hữu hiệu; vận dụng chính sách kinh tế, pháp luật kinh tế, chỉ đạo kế hoạch và phương pháp hành chính cần thiết nhằm hướng dẫn sự phát triển của thị trường dịch vụ công.

Sở dĩ thị trường dịch vụ công có vai trò to lớn trong việc đáp ứng dịch vụ công của xã hội, vì nó có những chức năng cơ bản sau đây:

- Chức năng môi giới. Thị trường dịch vụ công trở thành khâu trung gian liên kết người sản xuất dịch vụ công với người tiêu dùng nó, các chủ thể kinh tế dịch vụ công thông qua thị trường mà liên hệ với nhau.

- Chức năng phân phối và hướng dẫn sử dụng nhân lực và vật lực cho dịch vụ công. Sự thôi thúc của thị trường dịch vụ công và cơ chế lợi ích làm cho các chủ thể hành vi kinh tế trên lĩnh vực này thay đổi phương thức hoạt động, từ đó, hình thành sự vận động của các loại tài nguyên kinh tế dịch vụ công trong quá trình vận hành của nền kinh tế - xã hội.

- Chức năng điều tiết và cân đối làm cho quan hệ giữa cung và cầu của xã hội về dịch vụ công trở nên hài hoà hơn.

- Chức năng mạnh được yếu thua. Trong cạnh tranh thị trường trên lĩnh vực dịch vụ công này, các hành vi kinh tế dịch vụ công nào còn sức sống và hiệu suất sẽ tồn tại và phát triển, ngược lại sẽ bị đào thải.

Thị trường có vai trò điều tiết rất lớn. Nó trở thành người điều tiết và hướng dẫn hoạt động của các chủ thể hành vi kinh tế, từ đó làm thay đổi hành vi kinh tế vi mô...

Tuy nhiên, ở đây, chúng ta cũng thấy rằng sự điều tiết của thị trường vẫn có một số hạn chế nhất định. Cụ thể là:

- Điều tiết của thị trường chỉ diễn ra sau khi đã có sự mất cân đối nào đó, vì thế, nó không có tính chủ động để định hướng sự phát triển của thị trường.

- Điều tiết của thị trường có tính mò mẫm, không xác định trước; các chủ thể kinh tế vi mô có phản ứng khác nhau trước tín hiệu của thị trường nên hành vi của họ đối với thị trường có tính tuỳ ý.

- Sự điều tiết của thị trường tỏ ra kém hiệu lực đối với lĩnh vực dịch vụ công phi kinh tế, dù ở đó có sự thâm nhập của các quan hệ hàng hoá.

Vì vậy, để giảm thiểu và khắc phục những sự hạn chế đó, cần có sự kết hợp thị trường với kế hoạch ngay trên lĩnh vực dịch vụ công, nhưng đó không phải là kế hoạch hoá quan liêu, duy ý chí; kế hoạch cũng phải lấy căn cứ từ thị trường và thị trường cũng cần được kế hoạch hoá.

Là một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế dịch vụ công cũng phải giữ vững và vận hành theo định hướng đó trong quá trình đa dạng hoá thành phần kinh tế thực hiện dịch vụ công. Điều đó có nghĩa là:

- Phát huy mọi tiềm năng, mọi sức lực trong xã hội nhằm phát triển dịch vụ công.

- Tạo điều kiện cho mọi thực thể kinh tế tham gia vào dịch vụ công làm giầu cho mình và cho toàn xã hội.

- Hoạt động kinh tế dịch vụ công được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và phải chấp hành nghiêm mọi pháp luật của nhà nước.

- Các chủ thể kinh tế dịch vụ công cạnh tranh và hợp tác một cách văn minh, kinh doanh có văn hoá (không nuốt chửng nhau bằng những biện pháp vô nhân đạo nhưng cũng không "móc ngoặc" trong làm ăn gây hậu quả tiêu cực cho người có nhu cầu dịch vụ công...).

- Nhà nước phải có sự bảo hộ cho lợi ích chính đáng của mọi người có nhu cầu dịch vụ công...

- Cùng với việc nâng cao vai trò chủ đạo của nhà nước trong việc thực hiện dịch vụ công, cũng cần hoàn thiện sự quản lý của nhà nước đối với những doanh nghiệp phi nhà nước và cá nhân làm dịch vụ công.

Sự can thiệp đó chủ yếu được thực hiện thông qua:

+ Chính sách tài chính dịch vụ công.

+ Chính sách tiền tệ được thực hiện thông qua hệ thống ngân hàng trung ương.

+ Chính sách thu nhập (là chính sách khống chế tốc độ tăng giá và sự phân cực giàu nghèo quá mức ảnh hưởng tới khả năng thoả mãn nhu cầu dịch vụ công của công dân).

Bằng sự can thiệp đó và thông qua nhiều cơ chế, chính sách khác, nhà nước có biện pháp hữu hiệu để giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bình đẳng xã hội trong việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ công. Tức là, tạo ra những điều kiện cần thiết để mọi người đều có cơ hội tham gia, giành thắng lợi và được lựa chọn ngang nhau trên thị trường dịch vụ công; pháp luật phải triệt để ngăn chặn bất kỳ cá nhân hay tập đoàn nào có ý đồ hạn chế điều đó. Nhiệm vụ của nhà nước là sáng tạo và vận dụng phương tiện lập pháp để tạo điều kiện cho tự do cạnh tranh một cách hoàn hảo trên lĩnh vực này.

Trên lĩnh vực khá nhạy cảm này, để đảm bảo việc đa dạng hoá thành phần kinh tế trong việc tham gia dịch vụ hành chính công không dẫn tới chệch hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc căn bản của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 


(*) Giáo sư, tiến sĩ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

(1) Nông Đức Mạnh. Tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Báo Nhân dân, ngày 20 - 7-2002.

(2) TS. Nguyễn Ngọc Hiến (chủ biên). Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.165.

(3) C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, t.20. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994, tr.253.

Đã xem: 16636
Thời gian đăng: Thứ năm - 04/06/2015 03:48
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất