QC Shop
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội - nhân văn và lý luận ở nước ta hiện nay: Quan niệm và vấn đề đặt ra

Khoa học xã hội – nhân văn, trong đó có lý luận, là lĩnh vực khoa học  rất cần thiết đối với sự tồn tại, phát triển của con người và xã hội. Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học này phải tập trung vào nghiên cứu lý luận, nhằm tìm ra lời giải cho bài toán phát triển và phát triển bền vững. Đặc điểm nổi bật của khoa học xã hội – nhân văn và lý luận là: 1) phải đạt tính chính xác; 2) có quan hệ trực tiếp với chính trị; 3) nghiên cứu cơ bản càng sâu sắc sẽ càng làm chín muồi những nghiên cứu ứng dụng. Vì thế, để làm sáng tỏ triết lý phát triển của Việt Nam trong bối cảnh và điều kiện hiện nay, nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội – nhân văn và lý luận phải xuất phát từ chính thực tiễn của nước ta, đồng thời triển khai trên cơ sở xây dựng được một chiến lược xác định, cụ thể.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 12:35:50 AM | Đã xem: 2967 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 17-06-2015 05:03:14 AM | Đã xem: 1945 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Xã hội hóa dịch vụ công - Một nội dung trong đổi mới phương thức hoạt động của Chính phủ

Bài này đề cập đến một số vấn đề liên quan tới việc đổi mới quan niệm về vai trò của Nhà nước trong thực hiện dịch vụ công và phương thức thực hiện như là một khía cạnh trong cải cách nền hành chính công nói chung. 

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:48:43 AM | Đã xem: 8595 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Chủ quyền, an ninh quốc gia dưới tác động của toàn cầu hóa kinh tế

An ninh luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nước, bởi lẽ, đây là vấn đề tồn vong của các chủ thể chính trị cấu thành hệ thống quốc tế. Trong các xã hội khác nhau và ở những giai đoạn lịch sử khác nhau, quan niệm về an ninh không đồng nhất, mà trái lại, khác nhau về nội dung và bản chất. Quan niệm truyền thống hiểu an ninh gần với chiến tranh (như trong thời kỳ chiến tranh lạnh), hoà bình, độc lập, chủ quyền quốc gia hoặc sự tồn tại của hệ thống chính trị. Trong thời gian gần đây, dưới tác động của toàn cầu hoá, khái niệm an ninh được hiểu một cách tổng thể hơn, bao quát cả những bình diện mang bản chất phi quân sự. Cùng với những thay đổi trong quan niệm về an ninh quốc gia, tư duy chiến lược, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng đang có sự thay đổi về cơ bản.

Thời gian đăng:: 03-06-2015 10:47:32 PM | Đã xem: 3258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 01-06-2015 04:40:51 AM | Đã xem: 5913 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 03-02-2015 10:39:23 PM | Đã xem: 1531 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 02-02-2015 10:54:15 PM | Đã xem: 3292 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
  Trang trước  1 2 3 4 5 6
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất