QC Shop
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Quan niệm biện chứng của Lão Tử về thế giới

Lão Tử là người sáng lập phái Đạo gia và được coi là nhà tư tưởng “nửa huyền thoại” của thế giới, nhà biện chứng số một của toàn bộ nền triết học phương Đông. Tư tưởng của ông được thể hiện chỉ trong khoảng 5000 từ của Đạo đức kinh, nhưng đã gây biết bao ấn tượng sâu sắc cho nhiều thế hệ từ trước tới nay.

Thời gian đăng:: 02-02-2015 10:01:36 PM | Đã xem: 13058 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Đông
Phùng Hữu Lan

Lược luận thuyết Cảnh giới của Phùng Hữu Lan

Triết học Trung Quốc thời kỳ cận đại là một trong những giai đoạn quan trọng trong sự phát triển của lịch sử Triết học Trung Quốc; có ý nghĩa trong việc chuyển hướng tư tưởng từ những tư tưởng triết học truyền thống sang hướng hiện đại. Tân Nho gia là một trào lưu triết học đã được sản sinh ra trong thời kỳ này mà nét mới của nó là sự vận dụng những tư tưởng triết học truyền thống với tư tưởng triết học phương Tây cận đại để sáng tạo ra một loạt quan điểm mới về triết học nhân sinh, trong đó, nổi bật nhất là thuyết cảnh giới của các nhà tư tưởng mang tính đại biểu như: Phùng Hữu Lan, Phương Đông Mỹ và Đường Quân Nghị. Ba nhà tư tưởng này đã dựa trên những cơ sở lý luận và phương pháp tiếp cận khác nhau để xác lập nên thuyết cảnh giới của mình, tạo ra những giá trị tích cực cho giới học thuật đương thời. Bài viết tập trung luận giải về thuyết cảnh giới của Phùng Hữu Lan -  một trong những thuyết cảnh giới có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc về nhân sinh quan và quá trình nhận thức của con người qua bốn cảnh giới: Cảnh giới tự nhiên, cảnh giới công lợi, cảnh giới đạo đức và cảnh giới thiên địa.

Thời gian đăng:: 27-01-2015 12:15:31 PM | Đã xem: 1233 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Đông
Rabindranath Tagore

Tư tưởng về con người của Rabindranath Tagore trong tác phẩm Sadhana

Rabindranath Tagore (1861 - 1941) được tôn vinh là "tam vị nhất thể" của Ấn Độ thời kỳ Phục hưng. Một trong những điểm nổi bật trong các tác phẩm của ông là thái độ đề cao con người. Sâdhanâ được đánh giá là tác phẩm trình bày sáng sủa và rõ ràng nhất tư tưởng triết học của ông. R.Tagore chuyển ý niệm về Thượng đế thành vấn đề con người. Mối quan hệ giữa con người và thế giới được đề cập đến như là điểm đầu tiên chứng minh cho sự tồn tại của mình. Muốn tồn tại và phát triển, con người phải hòa đồng với vũ trụ, không đối lập và xa rời thiên nhiên, cần phải hòa nhập vào thiên nhiên để tìm ra quy luật tự giải phóng bản thân  và phục vụ cuộc sống của mình. Nhưng, con người không chỉ có mối quan hệ với thế giới bên ngoài, với vũ trụ với tư cách đối tượng được sáng tạo, mà con người chính là chủ thể sáng tạo.

Thời gian đăng:: 27-01-2015 12:07:59 PM | Đã xem: 4835 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Đông
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất