QC Shop
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Sự phân tích triết học - Các khuynh hướng khác nhau trong lập luận toán học

Trong khoảng 2500 năm tồn tại của mình, toán học đã có những sự biến đổi đáng kể về chất. Những sự biến đổi đó đã diễn ra ở cả những khái niệm cơ sở cũng như trong cách lập luận toán học. Ở đây, cần chú ý rằng, khi đặt vấn đề lập luận toán học nói riêng và nghiên cứu khoa học nói chung, cùng với việc xác lập cơ sở nhận thức luận đảm bảo tính chân lý của các tư tưởng khoa học, các nhà khoa học thường lấy tính phi mâu thuẫn lôgíc làm tiêu chuẩn chỉ đạo.

Thời gian đăng:: 17-06-2015 09:33:03 AM | Đã xem: 1252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Quan điểm phản quy nạp của C.Pốppơ và những hạn chế của nó

Lý thuyết phủ chứng là hạt nhân của phương pháp luận phản quy nạp của Popper. Theo lý thuyết này, để luận chứng cho tri thức khoa học, tính bị phủ chứng là dấu hiệu khác biệt duy nhất. Popper không thừa nhận sự tồn tại tiêu chuẩn khách quan của chân lý và cho rằng, tính có thể phủ chứng được là tiêu chuẩn phân định khoa học kinh nghiệm với không phải khoa học kinh nghiệm; tính khoa học thể hiện ở khả năng bị bác bỏ bởi kinh nghiệm, hay khả năng bị phủ chứng và nhiệm vụ chính của phương pháp luận khoa học là xây dựng lý thuyết tăng trưởng tri thức khoa học. Tuy nhiên, quan niệm của Popper về phản quy nạp không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Và do vậy, xét về khía cạnh nhận thức luận, chủ nghĩa phản quy nạp đã đưa ông đến gần chủ nghĩa chủ quan trong mối quan hệ với khả năng khoa học đạt được chân lý khách quan.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:18:53 PM | Đã xem: 1759 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Về sự đồng nhất và khác biệt giữa phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgíc học

Vấn đề về sự thống nhất giữa phép biện chứng, lý luận nhận thức và lôgíc học là một đề tài triết học lớn, bao hàm nhiều khía cạnh lý luận phức tạp. Bài viết dưới đây chỉ cố gắng làm rõ thêm một khía cạnh của vấn đề - đó là sự đồng nhất và khác biệt giữa ba khoa học trên đây.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 10:47:14 AM | Đã xem: 3467 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Nguyên lý tương đối của chuyển động và ý nghĩa triết học của nó

Trong các hình thức của vận động, chuyển động là hình thức cơ bản nhất. Vận động là sự thay đổi nói chung, còn chuyển động là sự thay đổi về vị trí trong không gian của các sự vật (hay các vật thể(**). Nghiên cứu các quy luật của vận động là nhiệm vụ của triết học, còn nghiên cứu các quy luật của chuyển động là nhiệm vụ của cơ học. Trong triết học duy vật biện chứng, vận động được coi là tuyệt đối, đứng im (không vận động) được coi là tuơng đối. Trong cơ học thì cả chuyển động và đứng yên (không chuyển động) đều được coi là tương đối(***). Quan điểm khẳng định tính tương đối của chuyển động thường được gọi là nguyên lý tương đối của chuyển động.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 10:38:12 AM | Đã xem: 3475 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Thời gian đăng:: 03-06-2015 10:26:19 AM | Đã xem: 22068 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Sự hình thành tư duy và một số đặc trưng của nó

Tư duy con người luôn là một trong những vấn đề lớn của triết học. Nhưng tư duy là gì thì cho đến nay, vẫn còn có nhiều cách hiểu khác nhau. Trong bài viết này, trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chúng tôi muốn góp thêm một ý kiến nhằm làm rõ sự hình thành tư duy và một số đặc trưng của nó.

Thời gian đăng:: 03-06-2015 10:22:15 AM | Đã xem: 3441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tự nhiên , Logic học
  Trang trước  1 2
 

Bài mới nhất