QC Shop
Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:23:50 PM | Đã xem: 1829 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 24-10-2015 02:12:30 PM | Đã xem: 8713 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 24-10-2015 01:26:53 PM | Đã xem: 2148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
L.Phoiơbắc (1894 - 1872)

"Đưa một cách không úp mở chủ nghĩa duy vật trở lại ngôi vua" - Một cống hiến lớn lao của L.Phoiơbắc

Trong hàng ngũ vĩ nhân của lịch sử triết học, Lútvích Phoiơbắc (1804 - 1872) chiếm một vị trí nổi bật. Ông đã đi vào lịch sử tư tưởng nhân loại với tư cách một trong những đại diện lỗi lạc nhất của nền triết học cổ điển Đức, một trong những nhà duy vật lớn nhất của thời kỳ trước Mác. Cùng với triết học Cantơ, Phíchtơ, Selinh và Hêgen, triết học Phoiơbắc đã trở thành tiền đề lý luận cho sự ra đời triết học Mác, chủ nghĩa Mác.

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của một vĩ nhân - nhà khoa học, nhà triết học lỗi lạc L.Phoiơbắc là dịp tốt để chúng ta khẳng định tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của thế giới quan duy vật, vô thần mà ông là một đại diện tiêu biểu.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 12:53:58 PM | Đã xem: 1055 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
L.Phoiơbắc (1804 - 1872)

Nhân bản học triết học trong hệ thống triết học duy vật nhân bản của L.Phoiơbắc

L.Phoiơbắc là người kết thúc triết học cổ điển Đức bằng hệ thống triết học duy vật nhân bản. Nguyên lý nhân bản học triết học của ông là nguyên lý nhân bản học dựa trên quan niệm quy mọi cái siêu nhiên  về tự nhiên thông qua con người và quy mọi cái siêu nhiên về con người thông qua tự nhiên trên cơ sở của các sự kiện hiển nhiên, mang tính lịch sử và kinh nghiệm. Thừa nhận chân lý chỉ là nhân bản học, L.Phoiơbắc luận giải vấn đề con người và bản chất con người trên cơ sở của nguyên lý nhân bản mà ông đã xây dựng. Với ông, con người là sản phẩm của tự nhiên, là cá nhân con người cụ thể và bản chất con người là bản thân con người, là tổng thể những bản chất cá thể. Rằng, nhận thức con người là nền tảng để nhận thức thế giới. Và, khi phê phán các hình thái ý thức hão huyền – chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo, L.Phoiơbắc đã khẳng định sự tồn tại khách quan của con người hiện thực với tư cách cá nhân cụ thể; đồng thời đề cao tình yêu con người, coi tình yêu giữa người và người là bản chất con người và do đó, coi con người là đối tượng duy nhất, phổ biến và cao nhất của triết học.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 12:49:47 PM | Đã xem: 3483 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Quan điểm nhân học trong triết học Xôcrát

Xôcrát (470 – 399 TCN) không những là nhà triết học có nhân cách lớn trong lịch sử triết học, mà còn là chủ nhân của những tư tưởng nhân học độc đáo và, có thể nói, hiện vẫn mang tính thời sự đối với nhân học hiện đại. Không thể luận giải quan điểm nhân học của Xôcrát một cách đầy đủ trong khuôn khổ của một bài viết, vì vậy, chúng tôi chỉ có thể đề cập đến một số luận điểm chủ yếu trong quan điểm nhân học của ông.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:40:32 PM | Đã xem: 2033 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Về các loại hình cơ bản của phép biện chứng Hy Lạp cổ đại

Những quan niệm và tư tưởng biện chứng đã chiếm một vị trí, có thể nói, là đáng kể trong thế giới quan triết học của người Hy Lạp cổ đại. Về thực chất, xét trên nhiều phương diện, những quan niệm và tư tưởng biện chứng đó là một hiện tượng có ý nghĩa thế giới quan rộng lớn mà từ đó, phép biện chứng Hy Lạp cổ đại đã ra đời.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 12:24:07 PM | Đã xem: 4750 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
I.Cantơ (Nguồn: Internet)

Bản thể luận Huxéc với chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm Cantơ

Bản thể luận Huxéc được xây dựng trên cơ sở nền tảng là triết học Cantơ nói chung, chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm của Cantơ nói riêng. Tuy nhiên, trong bản thể luận của mình, Huxéc cũ đã chỉ rõ, sự ra đời chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm của Cantơ đã cho thấy tính vô căn cứ của cả chủ nghĩa duy lý lẫn chủ nghĩa kinh nghiệm khi bỏ qua tính chủ quan trong nhận thức. Rằng, việc Cantơ thay thế bản thể luận tư biện bằng bản thể luận tiên nghiệm cũng cho thấy, về thực chất, không thể bỏ qua năng lực nhận thức của con người. Từ đó, Huxéc đi đến quan niệm cho rằng, bản thể luận không chỉ hướng đến việc làm rõ những điều kiện tiên quyết của hoạt động nhận thức, mà còn đến việc giải thích rõ những cơ sở và cội nguồn của toàn bộ kinh nghiệm về đời sống ý thức, đến việc làm sáng tỏ tính được đem lại, tính hiện diện của thế giới trong ý thức và các hành vi của ý thức. Từ đó, Huxéc đã xây dựng nên bản thể luận về ý thức con người.

Thời gian đăng:: 16-06-2015 10:24:13 AM | Đã xem: 1796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 16-06-2015 10:19:50 AM | Đã xem: 1348 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Hêgen (Nguồn: Internet)

Về cặp phạm trù Cái phổ quát - Cái đặc thù - Cái đơn nhất trong phép biện chứng của Hêgen

Đối với các nhà triết học cũng như những người quan tâm đến triết học, hầu như không có cặp phạm trù nào trong phép biện chứng của Hêgen lại dễ bị hiểu sai và xa lạ như cặp phạm trù “cái phổ quát - cái đặc thù - cái đơn nhất”.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:13:46 PM | Đã xem: 2274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Vấn đề tự do trong Les mouches (Ruồi) của J.P.Xáctơrơ

Trong lịch sử triết học đã có không ít nhà triết học sử dụng văn học làm phương tiện chuyển tải những tư tưởng triết học mà Gi.P.Xáctơrơ là một đại biểu. Rất coi trọng sáng tác văn học trong sự nghiệp triết học của mình, Xáctơrơ đã có lần cho rằng: "Văn học là hoạt động cao nhất của con người". Hiện tượng "văn - triết bất phân" ở Xáctơrơ có liên quan tới một đặc điểm của chủ nghĩa hiện sinh, một tư trào lấy "nhân vị" làm trung tâm. Bởi vậy, ít có trào lưu triết học nào đã tập hợp được nhiều "nhà văn - triết học" như chủ nghĩa hiện sinh, ngoài Xáctơrơ, người ta còn thấy S. đơ Bôvoa (S. de Beauvoir), A.Camuy (A.Camus), Ph.Xagan (F.Sagan)... Chính vì thế mà có người cho rằng, nếu nói tới triết học hiện sinh mà không nói tới văn học hiện sinh thì coi như mới biết "một nửa" triết học đó.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 10:33:43 AM | Đã xem: 1024 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Hêraclít (Nguồn: Internet)

Triết học Hêraclít và phép biện chứng của ông dưới nhãn quan của các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác - Lênin

Là  người sáng lập phép biện chứng, Hêraclít (520 - 460 trước CN) đã có ảnh hưởng lớn lao và mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong lịch sử phát triển tư tưởng triết học nhân loại. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin đã không ít lần đưa ra những đánh giá khách quan về giá trị lịch sử và vai trò khai phá trong những quan điểm, luận điểm, những “phỏng đoán thiên tài” của Hêraclít. Dưới nhãn quan của các ông, Hêraclít không chỉ là đại diện tiêu biểu, là một trong những nhà triết học duy vật xuất sắc của nền triết học  Hy Lạp cổ đại, mà còn là người sáng lập ra phép biện chứng. Đánh giá cao giá trị tư tưởng, ý nghĩa lịch sử trong quan niệm duy vật của Hêraclít về Lửa, về cái Logos Vũ trụ, về “dòng chảy”, về tính thống nhất của Vũ trụ, về sự hài hoà và đấu tranh của các mặt đối lập, về linh hồn và Thượng đế, v.v., các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin còn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong triết học Hêraclít, trong phép biện chứng của ông và bác bỏ, phê phán những cách hiểu không đúng về triết học Hêraclít.

Thời gian đăng:: 02-06-2015 03:21:05 PM | Đã xem: 7683 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Heegen (Ảnh minh họa)

Về khái niệm "tự do" trong triết học Hêgen

Tư tưởng về tự do là tư tưởng xuyên suốt triết học Hêgen và được ông xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với cái tất yếu. Trong quan niệm của Hêgen, tất yếu là cái có sức mạnh không cưỡng lại được và do vậy, nó là cái hạn chế tự do bên ngoài của con người. Song, không nên vì thế mà loại bỏ cái tất yếu; trái lại, cần đồng hoá nó. Khi đã được nhận thức, đồng hoá, cái tất yếu trở thành tự do. Rằng, tự do phát triển trong sự đối lập với tất yếu và “chân lý của bản thân cái tất yếu là tự do”. Điều quan trọng rút ra từ quan niệm của Hêgen về tự do là, để nhận thức được cái tất yếu, và do đó, trở thành tự do, con người cần phải coi giáo dục là “mệnh lệnh tối cao” của mình.

Thời gian đăng:: 01-06-2015 03:23:10 PM | Đã xem: 3041 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Thời gian đăng:: 04-02-2015 11:30:50 AM | Đã xem: 2591 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
Heraclit

Khái niệm "logos" trong triết học Hêraclít

Hêraclít (520 - 460 trước CN.) - người sáng lập phép biện chứng, nhà triết học Hy Lạp cổ đại không chỉ nổi tiếng với học thuyết về “dòng chảy”, với quan niệm về sự hài hoà và đấu tranh của các mặt đối lập, về tính thống nhất của Vũ trụ, mà còn trở nên bất hủ với quan niệm độc đáo về Logos (logoV)

Thời gian đăng:: 03-02-2015 12:36:00 PM | Đã xem: 2591 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Lịch sử Triết học , Phương Tây
  Trang trước  1 2 3 4
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất