QC Shop

Thông tin về nghiệm thu hệ đề tài cấp Bộ 2017 - 2018

Phòng QLKH & HTQT

Nguồn: Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Từ ngày 4/5/2019 đến ngày 29/8/2019, tại Hà Nội, các đề tài cấp Bộ do Viện Triết học chủ trì đã được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Đó là các đề tài: Thực hiện công bằng môi trường ở Việt Nam hiện nay: một số vấn đề lý luận và thực tiễn; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh văn hóa ở Việt Nam hiện nay; Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp; Trần Đức Thảo lĩnh hội triết học Mác; Quan niệm của các nhà kinh điển mác xít về tự do và sự vận dụng quan niệm đó ở Việt Nam hiện nay; Tư tưởng yêu nước Việt Nam: lịch sử hình thành và phát triển. Các đề tài đều được Hội đồng đánh giá đã giải quyết được mục đích và nhiệm vụ đề ra, các sản phẩm đầy đủ. Kết quả là có 1 đề tài được xếp loại Xuất sắc; 5 đề tài xếp loại Khá.
 


Đã xem: 1937
Thời gian đăng: Thứ hai - 09/09/2019 03:39
Người đăng: Phạm Quang Duy


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Bài mới nhất