QC Shop
Thời gian đăng:: 03-02-2015 10:39:23 PM | Đã xem: 1526 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 02-02-2015 10:54:15 PM | Đã xem: 3290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Chính trị, Xã hội
Thời gian đăng:: 02-02-2015 10:45:07 PM | Đã xem: 727 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội , Nghị quyết Đảng
Nguồn: Internet

Khai thác các giá trị của truyền thống Nho học phục vụ sự phát triển của đất nước trong điều kiện toàn cầu hóa

Hiện đang có nhiều quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau, về giá trị và vai trò của Nho học trong cuộc sống xã hội hiện đại cuả châu á, trong đó có Việt Nam. Chắc chắn rằng, sự cùng tồn tại của các quan điểm đó sẽ còn lâu dài giống như sự tồn tại lâu dài của bản thân các học thuyết nho học. Bởi vậy, việc phân định sự đúng sai của các quan điểm đó là điều hết sức khó khăn và phức tạp; không những đòi hỏi phải có thời gian, mà còn cần có sự đầu tư công sức, nghiên cứu công phu trên quan điểm khách quan và khoa học, tránh sự áp đặt và cố chấp như đã từng xảy ra và thực tế hiện cũng vẫn đang tồn tại.

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi muốn trực tiếp đề cập đến các giá trị truyền thống trong Nho học đã được thừa nhận rộng rãi và khả năng khai thác các giá trị đó phục vụ cho công cuộc phát triển của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay và sắp tới đây trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Thời gian đăng:: 02-02-2015 12:48:18 AM | Đã xem: 565 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thực tiễn xã hội
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất