QC Shop
Ảnh minh họa

Thần học Thiên Chúa giáo hiện đại với xu hướng phát triển của thế giới

Thần học Thiên Chúa giáo hiện đang có sự biến thiên mạnh mẽ. Những đặc điểm chủ yếu của Thần học Thiên Chúa giáo hiện đại: một là, sự cố gắng của một bộ phận theo hướng khắc phục triết học kinh viện truyền thống; hai là, đặt Giáo hội về vị trí truyền rao lời Chúa và đối thoại với con người; thứ ba, yêu cầu Giáo hội bãi bỏ độc quyền, tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Thần học hiện đại không chấp nhận chủ nghĩa khắc kỷ, không chấp nhận việc cách ly con người khỏi nền văn minh vật chất. Một số quan điểm thần học mới đòi xem lại những tín lý về sự mầu nhiệm cứu chuộc và yêu cầu Thiên Chúa phải thực sự nhập thế. Bởi vì, trong xã hội hiện đại, vai trò của con người và ý nghĩa cuộc sống thế tục ngày càng được đặt cao trọng hơn.

Thời gian đăng:: 24-10-2015 03:21:27 PM | Đã xem: 1375 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Bản sắc văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa

Bản sắc văn hoá là những yếu tố văn hoá đặc trưng cho từng cấp độ chủ thể văn hoá. Nó được coi là cốt lõi của triết lý phát triển ở mỗi cộng đồng dân tộc. Toàn cầu hoá đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, kể cả văn hoá. Vì vậy, việc xây dựng  bản sắc văn hoá mới, phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và đáp ứng được những đòi hỏi của thời đại nhưng không  làm mất diện mạo độc đáo của dân tộc là mục tiêu trọng tâm của các quốc gia trong điều kiện toàn cầu hoá. Trong quá trình đó, cần phải giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chống nguy cơ lai căng hoá; đồng thời, dung nạp những yếu tố văn hoá tiến bộ và loại bỏ những yếu tố văn hoá lạc hậu.

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:20:45 PM | Đã xem: 9308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Con người trong bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam

Văn hoá nói chung được hiểu là một tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo nên. Văn hoá là hiện thực, tồn tại trong chính cuộc sống xã hội của con người. Con người và xã hội người đã tạo ra văn hoá, đồng thời lấy đó làm nguồn nuôi dưỡng, phát triển bản thân mình. Không có văn hoá cũng đồng nghĩa với không có con người và xã hội người. 

Thời gian đăng:: 29-08-2015 03:17:06 PM | Đã xem: 4498 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Thời gian đăng:: 17-06-2015 03:55:32 PM | Đã xem: 1738 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Di truyền học và giá trị sinh thái

Di truyền học là lĩnh vực đang có tính thời sự và liên quan đến hệ thống giá trị sinh thái. Nếu nói rằng, những giá trị sinh thái chỉ mới xuất hiện gần đây do hệ quả của những nghiên cứu và áp dụng khoa học thì chưa hẳn đã là chính xác. Nhưng nếu khẳng định rằng, chính những tác động của việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học tự nhiên, đặc biệt là di truyền học, là nguyên nhân cơ bản đánh thức ý thức con người về nhu cầu bảo vệ thiên nhiên và từ đó, hình thành giá trị sinh thái theo đúng nghĩa vì môi trường sống, thì điều đó hoàn toàn có cơ sở. Việc làm sáng tỏ luận điểm này cũng là làm sáng tỏ ảnh hưởng của khoa học tự nhiên nói chung, di truyền học nói riêng đối với hệ thống giá trị văn hoá sinh thái.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 03:09:44 PM | Đã xem: 785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
Thời gian đăng:: 04-02-2015 02:13:24 PM | Đã xem: 1390 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học tinh thần , Triết học Văn hóa
  Trang trước  1 2 3 4
 

Bài được quan tâm

Bài mới nhất