QC Shop
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Một vài suy nghĩ về triết học Việt Nam và những đặc điểm của nó

Lịch sử triết học Việt Nam với tư cách một bộ môn khoa học chỉ mới ra đời cách đây không lâu ở Việt Nam. Hiện nay, nó được trình bày rải rác trong các bộ sách về Lịch sử tư tưởng Việt Nam, chẳng hạn như của Nguyễn Đăng Thục (7 tập), của Viện Triết học (2 tập) và của Trần Văn Giàu (3 tập). Ngoài ra, còn một số sách báo, chuyên khảo ít nhiều, trực tiếp hay gián tiếp đề cập đến như, cuốn Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Phật giáo Trần Thái Tông, Lược khảo tư tưởng Thiền Trúc Lâm Việt Nam và  Đại cương triết học Phật giáo Việt Nam  của Nguyễn Hùng Hậu. Nhìn chung, lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam đã được xới lên, nhiều giai đoạn, nhiều vấn đề đã được nghiên cứu khá sâu.

Thời gian đăng:: 04-06-2015 04:23:14 AM | Đã xem: 5868 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Việt Nam
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Triết lý dân gian về hạnh phúc trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam

Tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam luôn hàm chứa nhiều triết lý dân gian về hạnh phúc. Khi luận bàn, phân tích kho tàng văn hoá dân gian này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều cách hiểu khác nhau về những triết lý đó. Trong bài viết này, chúng tôi muốn góp thêm một ý kiến vào những cách hiểu đó.

Thời gian đăng:: 02-06-2015 11:18:06 PM | Đã xem: 2963 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Việt Nam
Thời gian đăng:: 04-02-2015 02:21:09 AM | Đã xem: 1768 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Việt Nam
Minh họa Lê Lợi và Nguyễn Trãi

Một số vấn đề triết học trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước ở thế kỷ XV

Bài viết tập trung trình bày hai vấn đề cơ bản trong tư tưởng triết học thời Lê Sơ là thế giới quan và nhân sinh quan. Thế giới quan thời Lê Sơ mang sắc thái thần quyền siêu hình, đề cao giá trị của hồn thiêng sông núi, địa linh nhân kiệt của đất nước. Đặc biệt là vai trò của người anh hùng dân tộc Lê Lợi và những tướng lĩnh tài giỏi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Nhân sinh quan triết học thời Lê Sơ phản ánh tâm thế của các nhà tư tưởng trước những sự kiện lớn lao của thời đại – đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng đất nước Đại Việt trong điều kiện hòa bình. Tuy nhiên, lời thề trong chiến tranh không được duy trì, sự bội ước không bị trừng phạt trong thời bình, cùng với sự bất công và đố kỵ đã làm cho một số nhà tư tưởng, trong đó có Nguyễn Trãi muốn chuyển từ xu hướng nhập thế tích cực của Nho giáo sang xuất thế của Phật giáo

Thời gian đăng:: 27-01-2015 01:00:41 PM | Đã xem: 619 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Triết học Việt Nam
  Trang trước  1 2 3 4
 

Bài mới nhất