Về khái niệm Về khái niệm "tự do" trong triết học Hêgen
(01/06/2015)
Tư tưởng về tự do là tư tưởng xuyên suốt triết học Hêgen và được ông xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với cái tất yếu. Trong quan niệm của Hêgen, tất yếu là cái có sức mạnh không cưỡng lại được và do vậy, nó là cái hạn chế tự do bên ngoài của con người. Song, không nên vì thế mà loại bỏ cái tất yếu; trái lại, cần đồng hoá nó. Khi đã được nhận thức, đồng hoá, cái tất yếu trở thành tự do. Rằng, tự do phát triển trong sự đối lập với tất yếu và “chân lý của bản thân cái tất yếu là tự do”. Điều quan trọng rút ra từ quan niệm của Hêgen về tự do là, để nhận thức được cái tất yếu, và do đó, trở thành tự do, con người cần phải coi giáo dục là “mệnh lệnh tối cao” của mình.
Khái niệm Khái niệm "logos" trong triết học Hêraclít
(03/02/2015)
Hêraclít (520 - 460 trước CN.) - người sáng lập phép biện chứng, nhà triết học Hy Lạp cổ đại không chỉ nổi tiếng với học thuyết về “dòng chảy”, với quan niệm về sự hài hoà và đấu tranh của các mặt đối lập, về tính thống nhất của Vũ trụ, mà còn trở nên bất hủ với quan niệm độc đáo về Logos (logoV)
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007