Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay
(17/06/2022)
Dân chủ là một giá trị phổ biến của nhân loại, là khát vọng chính đáng và là mục tiêu đấu tranh không ngừng trong lịch sử hình thành và phát triển của loài người.
Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin
(21/06/2022)
Hỏi đáp về kinh tế chính trị học Mác – Lênin; Nguyễn Ngọc Hà; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 203 tr.; Số ISBN: 9786043088588.
Một số vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên Một số vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên
(21/06/2022)
Một số vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên; Nguyễn Ngọc Hà; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 290 tr.; Số ISBN: 9786043640168.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (Sách chuyên khảo) Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ (Sách chuyên khảo)
(17/05/2022)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ; Đỗ Kim Hoa; Nxb Khoa học xã hội, 2022, 199 tr.; Số ISBN: 9786043088403
Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong – Từ chú giải Kinh Thư  đến tư tưởng chính trị Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong – Từ chú giải Kinh Thư đến tư tưởng chính trị
(17/05/2022)
Lê Quý Đôn và Jeong Yak Yong – Từ chú giải Kinh Thư đến tư tưởng chính trị; Lương Mỹ Vân; Nxb Đại học Quốc gia, 2022, 379 tr.; Số ISBN: 9786043528268
Vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo Vấn đề con người trong triết học Trần Đức Thảo
(10/12/2021)
Trần Đức Thảo (1917 – 1993) được giới triết học châu Âu và thế giới, trong đó có Việt Nam đánh giá là một triết gia hàng đầu về hiện tượng học, người có tầm tri thức và năng lực sáng tạo ngang hàng các nhà hiện tượng học hiện đại.
Triết học của Lee Je Ma Triết học của Lee Je Ma
(10/12/2021)
Bài toán của cuốn sách này đặt ra là tìm ra căn cứ triết học của lý thuyết y học “tứ tượng” từ lập trường coi y học tứ tượng là y học mới. Nhiệm vụ trọng tâm là làm sáng tỏ được căn cứ triết học và thể hiện thực thể lý thuyết của y học “tứ tượng”.
Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp Thực hiện dân chủ trong Đảng ở nước ta hiện nay – Thực trạng và giải pháp
(10/12/2021)
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện dân chủ trong Đảng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Đó là, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức được sự tất yếu phải tiến hành sự nghiệp đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy; Đảng luôn coi việc thực hiện tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản chỉ đạo xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động; Đảng luôn yêu cầu giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; các cán bộ, đảng viên đã có bước trưởng thành về ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện dân chủ…
Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Thực hiện công bằng môi trường tại Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(10/12/2021)
Thế giới ngày nay, con người đang phải đối mặt với rất nhiều các mối đe dọa đến từ môi trường và ngược lại, các mối đe dọa đến môi trường có nguyên nhân từ chính các mối quan hệ xã hội của con người.
Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập (938 – 1884) Tư tưởng yêu nước Việt Nam thời kỳ phong kiến độc lập (938 – 1884)
(10/12/2021)
Muốn tìm một sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thuở sơ khai dựng nước cho đến ngày nay thì phải tìm đến tư tưởng yêu nước. Đối với người Việt Nam, tư tưởng yêu nước là căn bản, là nền tảng, là điểm xuất phát của những tư tưởng khác.
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007