Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam
(29/11/2021)
Nội dung xuyên suốt của cuốn sách Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam là về Nho học và các vấn đề của Nho học trong mối quan hệ với lịch sử tư tưởng Việt Nam. Độc giả sẽ tìm thấy những nội dung tư tưởng của Nho học từ khi nó được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử - xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại; về mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, tinh thần của dân tộc trong lịch sử; về một số nhà tư tưởng tiêu biểu; về những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam hiện đại…
Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam Lịch sử tư tưởng Việt Nam và Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Việt Nam
(29/11/2021)
Cuốn sách này lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng lí luận để nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Các bài viết đề cập đến nhiều phương diện khác nhau, như: giai cấp, nguồn gốc dân tộc, phương thức sản xuất châu Á, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa bành trướng… Bên cạnh đó, cuốn sách còn đề cập đến một số vấn đề của lịch sử tư tưởng Đông Á như: tư tưởng dân bản, Tam giáo đồng nguyên…
Lịch sử logic học Lịch sử logic học
(29/11/2021)
Cuốn sách Lịch sử logic học không chỉ có kiến thức thuần logic học, mà nó còn bao gồm cả nội dung nhận thức luận và cả quan điểm triết học của các tác giả, bởi, trong lịch sử, các tư tưởng logic học luôn đi song song với triết học và là một bộ phận trong mỗi hệ thống triết học.
Islam (Hồi giáo) Islam (Hồi giáo)
(10/12/2021)
Islam (Hồi giáo) là tôn giáo độc thần phát triển thứ ba và cuối cùng. Nó được nuôi dưỡng bằng chính những tư tưởng, căn cứ trên chính những truyền thống văn hóa như Kitô giáo và Do Thái giáo. Nhưng, bất chấp điều đó, Islam vẫn giữ vai trò và vị trí với tính cách là tôn giáo thế giới.
Hiện hữu và ẩn giấu Hiện hữu và ẩn giấu
(10/12/2021)
Hiện tượng luận, nó là một môn học về bản chất các hiện tượng; và lập trường của nó kêu gọi chủ thể tính bằng phương pháp truy nguyên bản chất hãy quay về với chính sự vật. Trải qua những phê phán và không ngừng phê phán, Hiện tượng luận đã phát triển và hoàn thiện lập thuyết của Edmund Husserl, với nhiều nhánh khác nhau, mà mỗi nhánh ấy đều có ảnh hưởng nhất định tới các lý thuyết “đình đám” trong thế kỷ XX và XXI.
Bàn về phương pháp nhận thức Bàn về phương pháp nhận thức
(22/11/2021)
Luận bàn về phương pháp nhận thức về thực chất là luận bàn về nhận thức, bởi vì luận bàn về nhận thức như thế nào thì luận bàn về phương pháp nhận thức cũng sẽ như thế. Phương pháp nhận thức về thực chất là phương pháp tư duy vì tư duy là nhận thức lý tính. Logic học là khoa học nghiên cứu về tư duy, do đó, logic học về thực chất là lý luận về phương pháp nhận thức. Logic học, lý luận về tư duy, lý luận về phương pháp tư duy, lý luận về nhận thức, lý luận về phương pháp nhận thức về thực chất đều là luận bàn về phương pháp nhận thức.
Logic toán Logic toán
(22/11/2021)
Logic toán (Logic ký hiệu) xuất hiện là kết quả của việc sử dụng các phương pháp toán học vào những vấn đề của logic hình thức. Nhờ có ngôn ngữ nhân tạo được xây dựng một cách chuyên biệt mà có thể đạt được sự chính xác hóa nhiều vấn đề của logic học và thực hiện được việc xây dựng tiên đề của nhiều lý thuyết logic. Cũng chính nhờ có ngôn ngữ nhân tạo mà có thể đặt ra và giải quyết những vấn đề logic học có mức độ phức tạp cao mà logic truyền thống không thể làm nổi.
Giới thiệu sách Triết học và thực tiễn Giới thiệu sách Triết học và thực tiễn
(02/10/2020)
Giới thiệu sách Triết học và thực tiễnNguyễn Ngọc Hà (Chủ biên)Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020, 1102tr
Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó
(22/04/2019)
Tư tưởng của C.Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nóNguyễn Tài Đông - Trần Tuấn Phong - Cao Thu Hằng (Đồng chủ biên)Nxb Khoa học xã hội, 2018, 778tr
Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007