Bàn về phương pháp nhận thức

22/11/2021

Luận bàn về phương pháp nhận thức về thực chất là luận bàn về nhận thức, bởi vì luận bàn về nhận thức như thế nào thì luận bàn về phương pháp nhận thức cũng sẽ như thế. Phương pháp nhận thức về thực chất là phương pháp tư duy vì tư duy là nhận thức lý tính. Logic học là khoa học nghiên cứu về tư duy, do đó, logic học về thực chất là lý luận về phương pháp nhận thức. Logic học, lý luận về tư duy, lý luận về phương pháp tư duy, lý luận về nhận thức, lý luận về phương pháp nhận thức về thực chất đều là luận bàn về phương pháp nhận thức.

          Bàn về phương pháp nhận thức

          Nguyễn Ngọc Hà

          Nxb Khoa học xã hội, 2019, 255 tr.

 

 

Luận bàn về phương pháp nhận thức về thực chất là luận bàn về nhận thức, bởi vì luận bàn về nhận thức như thế nào thì luận bàn về phương pháp nhận thức cũng sẽ như thế. Phương pháp nhận thức về thực chất là phương pháp tư duy vì tư duy là nhận thức lý tính. Logic học là khoa học nghiên cứu về tư duy, do đó, logic học về thực chất là lý luận về phương pháp nhận thức. Logic học, lý luận về tư duy, lý luận về phương pháp tư duy, lý luận về nhận thức, lý luận về phương pháp nhận thức về thực chất đều là luận bàn về phương pháp nhận thức.

Luận bàn về phương pháp nhận thức đã có lịch sử hàng ngàn năm. Tuy nhiên vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau. Một trong những vấn đề phức tạp của lý luận về phương pháp nhận thức là xác định nội dung của phương pháp nhận thức biện chứng.

Cuốn sách này góp thêm một cách trình bày về phương pháp nhận thức, là tài liệu tham khảo bổ ích trong việc nghiên cứu và học tập triết học nói chung và triết học Mác – Lênin nói riêng.

Cuốn sách gồm bốn chương:

Chương 1: Quan niệm chung về phương pháp nhận thức

Chương 2: Các thao tác của nhận thức

Chương 3: Các nguyên tắc nhận thức khoa học

Chương 4: Các bước tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007