Giới thiệu sách Triết học và thực tiễn

02/10/2020

Giới thiệu sách Triết học và thực tiễnNguyễn Ngọc Hà (Chủ biên)Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2020, 1102tr

Các vấn đề triết học và thực tiễn Việt Nam được đề cập trong cuốn sách là các vấn đề học thuật. Ở đó, các tác giả trình bày những suy tư của mình về các vấn đề học thuật ấy. Các vấn đề này đã và đang được các nhà khoa học luận bàn, đặc biệt là các vấn đề triết học đã được bàn luận từ hàng ngàn năm trước đây với những cách diễn đạt khác nhau, bằng những ngôn ngữ và thuật ngữ khác nhau. Với 108 bài viết có giá trị khoa học và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay, tiêu biểu như Mâu thuẫn có phải là nguồn gốc và động lực của sự phát triển hay không?; Các thao tác trong nghiên cứu triết học Mác - Lênin; Đặc trưng cơ bản của mâu thuẫn xã hội; Kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội; Lợi ích nhóm; Quan hệ giữa đảng và nhà nước; Toàn cầu hóa kinh tế và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bảo đảm công bằng vì sự phát triển bền vững... 
Công trình gồm có 3 phần:
Phần 1: Lý luận nhận thức
Phần 2: Triết học xã hội
Phần 3: Nghiên cứu Việt Nam
Với những nội dung trình bày, công trình có giá trị hữu ích cho các nhà khoa học, nhà quản lý và những ai quan tâm đến vấn đề này.


Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007