Hiện hữu và ẩn giấu

10/12/2021

Hiện tượng luận, nó là một môn học về bản chất các hiện tượng; và lập trường của nó kêu gọi chủ thể tính bằng phương pháp truy nguyên bản chất hãy quay về với chính sự vật. Trải qua những phê phán và không ngừng phê phán, Hiện tượng luận đã phát triển và hoàn thiện lập thuyết của Edmund Husserl, với nhiều nhánh khác nhau, mà mỗi nhánh ấy đều có ảnh hưởng nhất định tới các lý thuyết “đình đám” trong thế kỷ XX và XXI.

          Hiện hữu và ẩn giấu

          Ngô Hương Giang

          Nxb Hội Nhà văn, 2021, 339 tr.

          Số ISBN: 9786043193343

         

Hiện tượng luận, nó là một môn học về bản chất các hiện tượng; và lập trường của nó kêu gọi chủ thể tính bằng phương pháp truy nguyên bản chất hãy quay về với chính sự vật. Trải qua những phê phán và không ngừng phê phán, Hiện tượng luận đã phát triển và hoàn thiện lập thuyết của Edmund Husserl, với nhiều nhánh khác nhau, mà mỗi nhánh ấy đều có ảnh hưởng nhất định tới các lý thuyết “đình đám” trong thế kỷ XX và XXI.

Cuốn sách Hiện hữu và ẩn giấu, tác giả đã làm công việc kép của nhà nghiên cứu, giới thiệu những vấn đề căn cốt của Hiện tượng luận ở vai trò triết học; đồng thời, hướng cái nhìn cụ thể ấy vào lĩnh vực văn hóa và văn học. Đúng hơn, tác giả đã nuôi tham vọng phát triển một nhánh độc lập Hiện tượng luận về văn hóa – văn học trong hệ thống Hiện tượng luận.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Tinh thần Hiện tượng luận và vấn đề văn học

Phần 2: Hiện tượng luận khai sáng và vấn đề văn hóa


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007