Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance

22/04/2019

Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance (International conference proceeding’s)
Nguyen Tai Dong – Tran Tuan Phong – Cao Thu Hang (Editors)
Social Sciences publishing house, Ha Noi, 2018, 278tr.
Part one: Karl Marx’s conception of social justice and democracy
Part two: The value and implementation of Karl Marx’s thought on social justice, democracy in the practice of Vietnam
Part three: International experiences of the implementation and development of Marx’s thought on social justice and democracy

Phạm Quang Duy

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 435140527, +84 435141134, Fax: +84 435141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007