Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance

22/04/2019

Karl Marx’s thought on social justice and democracy and its current relevance (International conference proceeding’s)
Nguyen Tai Dong – Tran Tuan Phong – Cao Thu Hang (Editors)
Social Sciences publishing house, Ha Noi, 2018, 278tr.
Part one: Karl Marx’s conception of social justice and democracy
Part two: The value and implementation of Karl Marx’s thought on social justice, democracy in the practice of Vietnam
Part three: International experiences of the implementation and development of Marx’s thought on social justice and democracy

Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007