Logic toán

22/11/2021

Logic toán (Logic ký hiệu) xuất hiện là kết quả của việc sử dụng các phương pháp toán học vào những vấn đề của logic hình thức. Nhờ có ngôn ngữ nhân tạo được xây dựng một cách chuyên biệt mà có thể đạt được sự chính xác hóa nhiều vấn đề của logic học và thực hiện được việc xây dựng tiên đề của nhiều lý thuyết logic. Cũng chính nhờ có ngôn ngữ nhân tạo mà có thể đặt ra và giải quyết những vấn đề logic học có mức độ phức tạp cao mà logic truyền thống không thể làm nổi.

          Logic toán

          Nguyễn Gia Thơ

          Nxb Khoa học xã hội, 2019, 131 tr.

 

 

Logic toán (Logic ký hiệu) xuất hiện là kết quả của việc sử dụng các phương pháp toán học vào những vấn đề của logic hình thức. Nhờ có ngôn ngữ nhân tạo được xây dựng một cách chuyên biệt mà có thể đạt được sự chính xác hóa nhiều vấn đề của logic học và thực hiện được việc xây dựng tiên đề của nhiều lý thuyết logic. Cũng chính nhờ có ngôn ngữ nhân tạo mà có thể đặt ra và giải quyết những vấn đề logic học có mức độ phức tạp cao mà logic truyền thống không thể làm nổi.

Trong những năm gần đây, logic ký hiệu được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ, trong điều khiển học và sinh học, trong lý thuyết tự động và các mạng thần kinh, trong lý thuyết sơ đồ công tắc rơ-le,…

Cuốn sách này tập trung vào hai phần cơ bản: Logic mệnh đề và Logic vị từ với những nội dung cốt lõi nhất. Trong mỗi phần, ngoài phần lý thuyết, ở cuối mỗi mục đều có bài tập nhằm củng cố những hiểu biết về lý thuyết của độc giả, đó là số lượng tối thiểu các bài tập cần làm để củng cố kiến thức lý thuyết.

Cuốn sách gồm hai phần:

A. Logic mệnh đề

B. Logic vị từ


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007