Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam

29/11/2021

Nội dung xuyên suốt của cuốn sách Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam là về Nho học và các vấn đề của Nho học trong mối quan hệ với lịch sử tư tưởng Việt Nam. Độc giả sẽ tìm thấy những nội dung tư tưởng của Nho học từ khi nó được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử - xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại; về mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, tinh thần của dân tộc trong lịch sử; về một số nhà tư tưởng tiêu biểu; về những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam hiện đại…

           Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam

           Nguyễn Tài Thư

           Nxb Đại học Sư phạm, 2020, 839 tr.

            Số ISBN: 9786045468616

         

          Nội dung xuyên suốt của cuốn sách Nho học và lịch sử tư tưởng Việt Nam là về Nho học và các vấn đề của Nho học trong mối quan hệ với lịch sử tư tưởng Việt Nam. Độc giả sẽ tìm thấy những nội dung tư tưởng của Nho học từ khi nó được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử - xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại; về mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, tinh thần của dân tộc trong lịch sử; về một số nhà tư tưởng tiêu biểu; về những ảnh hưởng của Nho học đối với xã hội Việt Nam hiện đại…

          Cuốn sách là tuyển tập công trình nghiên cứu trải dài hơn nửa thế kỷ của Giáo sư Nguyễn Tài Thư về những vấn đề học thuật quan trọng, đã cho người đọc thấy dấu ấn rõ nét mà ông nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu của ông có tính khai phá trong một lĩnh vực rất mới và đòi hỏi công phu nghiên cứu bền bỉ, nghiêm túc. Điều đó cũng nói lên tầm vóc của một nhà nghiên cứu đầu ngành về Nho học và về lịch sử tư tưởng Việt Nam.

         

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Nho học ở Việt Nam – Những vấn đề lịch sử tư tưởng.

Phần 2: Nho học ở Việt Nam – Một số nhà tư tưởng tiêu biểu trong lịch sử.

Phần 3: Nho học với xã hội Việt Nam hiện đại.


http://philosophy.vass.gov.vn/


Xem tin phát hành ngày:

Liên hệ với chúng tôi:

Bản quyền thuộc về Viện Triết Học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Điện thoại: +84 (024)35140527, +84 (024)35141134, Fax: +84 (024)35141935

Email: vnphilosophy@yahoo.com

Địa chỉ: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Giấy phép số 211/GP-BC của Bộ VHTT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2007